Materiał Partnera

Najważniejsze zasady dotyczące prowadzenia Ksiąg Przychodów i Rozchodów

Najważniejsze zasady dotyczące prowadzenia Ksiąg Przychodów i Rozchodów

Księgi Przychodów i Rozchodów zaliczane są do tak zwanej księgowości uproszczonej, którą mogą stosować przedsiębiorcy prowadzący małej lub średniej wielkości działalności gospodarcze. Samo prowadzenie tego rodzaju ewidencji podatkowej zasadza się na księgowaniu bieżących operacji gospodarczych w systemie księgowości pojedynczej. Poznaj najważniejsze zasady dotyczące prowadzania KPiR!

Najważniejsze zasady działania

Księgi przychodów i rozchodów, które coraz częściej są prowadzone w ramach outsourcingowych usług wyspecjalizowanych podmiotów – przykładem jest biuro rachunkowe Gabi z Warszawy, prowadzone przez Gabrielę Buchalską – działają w ramach tak zwanego systemu księgowości pojedynczej. Zasada ta mówi o tym, iż rejestrowane są tylko i wyłącznie przychody ze sprzedaży, operacje zakupu towarów lub materiałów, oraz wydatki, które są zapisywane pojedynczo w księdze dopiero po zakończeniu transakcji. Takie działanie jest związane z kolejnymi normami dotyczącymi KPiR. Mowa o chronologiczności i klasyfikowaniu operacji gospodarczych, które są księgowane według poszczególnych pozycji wymienionych w księdze według dat wykonania. Warto również wiedzieć o tym, że prowadzenie KPiR nie obliguje do prowadzenia kontroli kapitału jednostki oraz zmian w nim zachodzących. Do takich operacji wykorzystuje się inwentarze księgowe!

Warto pamiętać również o tym, że Księgi Przychodów i Rozchodów posiadają odpowiednie wzory. Można znaleźć je w załączniku do rozporządzenia ministra finansów w sprawie prowadzenia rozchodów i przychodów (Dz.U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1475 z późniejszymi zmianami.). Korzystając jednak z obsługi księgowo-rachunkowej, oraz kadrowo-płacowej, szeroko wyspecjalizowanego i nowoczesnego biura, będziemy mogli skorzystać nie tylko z tradycyjnej formy prowadzenia KPiR, ale również z tej elektronicznej!

Elektroniczna forma Ksiąg Przychodów i Rozchodów

Dzisiaj przedsiębiorcy mający możliwość korzystania z księgowości uproszczonej, posiadają również prawo do prowadzenia KPiR w formie elektronicznej. Wymaga to jednak posiadania dość drogiego, specjalistycznego oprogramowania, co powoduje, że często stałą współpracę nawiązuje się z nowoczesnymi biurami rachunkowymi. One zaś muszą pamiętać o tym, aby:

  • oprogramowanie posiadało pisemną instrukcję obsługi,
  • umożliwiało szybki wgląd do treść,
  • umożliwiało wydruk treści,
  • zapewniało wysoki poziom bezpieczeństwa danych,
  • posiadało zabezpieczenia przed trwałą utratą danych, lub ich zniekształceniem,
  • pozwalało na zapisywanie informacji na magnetycznych nośnikach informacji.

Jeśli, których z wymienionych punktów nie zostanie zagwarantowany, przedsiębiorca może spodziewać się po kontroli nałożenia kary finansowej, za nieprzestrzeganie norm prawnych, dotyczących prowadzenia elektronicznych KPiR.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz