Materiał Partnera

Najważniejsze obowiązki notariusza. Warto je poznać!

Najważniejsze obowiązki notariusza. Warto je poznać!

Zawód notariusza wymaga ogromnej odpowiedzialności i uczciwości. Notariusz musi doskonale znać przepisy prawa i zawsze działać zgodnie z etyką, dbając przy tym o interesy swoich klientów. Jakie są najważniejsze obowiązki notariusza? Co powinniśmy wiedzieć o jego pracy, zanim umówimy się na wizytę w kancelarii? Odpowiedzi znajdziecie w naszym artykule.

Podstawowe obowiązki notariusza

Ogólne obowiązki notariusza określa Kodeks Etyki Zawodowej. Najważniejszym z obowiązków jest wykonywanie wszystkich zadań notariusza w zgodzie z obowiązującym prawem, z dobrą wolą i należytą starannością. To jednak nie wszystko. Nawet jeśli notariusz działa w zgodzie z przepisami, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli w jakimś stopniu naruszy zasady etyki notariusza. Nakazuje ona wykonywanie wszelkich czynności notarialnych osobiście przez notariusza i zakazuje czerpania z tytułu wykonywania zawodu korzyści innych niż standardowe wynagrodzenie.

Obowiązki wobec strony

Nas, jako klientów notariusza, powinny interesować przede wszystkim jego obowiązki wobec reprezentowanej strony. One również są wymienione w Kodeksie Etyki Zawodowej Notariusza. Wśród takich obowiązków znajduje się przede wszystkim zastosowanie rozwiązań prawnych, które najbardziej odpowiadają woli klienta – z zastrzeżeniem, że zaspokojenie woli klienta musi odbywać się w granicach prawa. Ponadto notariusz ma obowiązek zachowania niezależności, także wobec instytucji państwowych, przy jednoczesnym traktowaniu ich przedstawicieli z szacunkiem. Istotny jest też obowiązek odmówienia wykonywania czynności w przypadku jasnej sprzeczności interesów. Warto też wiedzieć, że notariusz może odmówić wykonania zlecenia, jeśli klient zachowuje się obraźliwie. Obowiązkiem notariusza jest także zapewnianie klientom warunków umożliwiających swobodne składanie oświadczeń, przy zachowaniu związanej z nimi tajemnicy. Notariuszy obowiązuje tajemnica zawodowa. Dobrym, rzetelnym i sprawdzonym notariuszem jest Zawadzka-Bernasiak Agata. Kancelaria Notarialna, którą prowadzi, cieszy się dużym zaufaniem wśród klientów.

Solidarność zawodowa

Mówiąc o obowiązkach zawodowych, nie sposób pominąć kwestie związane z szeroko rozumianą solidarnością zawodową. Rzetelny notariusz powinien być lojalny i uczciwy wobec swoich kolegów po fachu. Zabronione jest „podbieranie klientów” – czyli wykonywanie czynności, które rozpoczął już inny notariusz. Nie wolno też otworzyć kancelarii w tym samym budynku, w którym działała wcześniej inna kancelaria notarialna.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz