Materiał Partnera

Najlepszy żłobek dla swojej pociech, a wyrośnie na inteligentnego i kreatywnego człowieka

Najlepszy żłobek dla swojej pociech, a wyrośnie na inteligentnego i kreatywnego człowieka

Jeśli chodzi o samo pojęcie, to żłobek jest podstawową formą opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia dwudziestego tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy trzeci rok życia (w wyjątkowych sytuacjach czwarty rok życia). Opieka w żłobku obejmuje do dziesięc godzin dziennie dla każdego dziecka (w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar ten może być, na wniosek rodzica dziecka, wydłużony za dodatkową opłatą). Istnieją obecnie również prywatne żłobki, gdzie obowiązują własne ustalenia, np. godzinowe.

Co oferują niepubliczne żłobki?

Żłobek godny polecenia, gdzie opieka nad małymi dziećmi jest właściwa to na przykład Zielony Zakątek Niepubliczny Żłobek - Kinga Tolak. Na maluszki czeka w w takim miejscu zwykle:

  • piękny ogród z placem zabaw,

  • miła i domowa atmosfera,

  • profesjonalna i życzliwa kadra pedagogiczna,

  • przestronne i nowocześnie wyposażone sale,

  • bogata oferta zajęć dodatkowych.

Proponuje się tam dzieciom twórcze spędzanie czas na zajęcia manualno – plastycznych, zabawach edukacyjnych, logopedycznych, zajęciach umuzykalniających, zawierających elementy rytmiki, zajęciach artystycznych, rozwijających inwencję twórczą, zajęciach muzycznych, warsztatach umiejętności społecznych, bajkoterapii, czy gimnastyce twórczej (ekspresyjnej) metodą Rudolfa Labana. W niepublicznych żłobkach najmłodsze pociechy znajdą troskliwą opiekę i mnóstwo kreatywnej zabawy. Ceny w takich żłobkach też są konkurencyjne.

Kto może być opiekunem w żłobku?

Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba posiadająca kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Opiekunem może być także osoba z wykształceniem średnim z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi do 3-lat, lub która przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym odbyła 280 godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych z dzieckiem. Minimalne wymagania dotyczące kwalifikacji dziennego opiekuna – może być to osoba, która nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun, obowiązana jest odbyć 160-godzinne szkolenie, a w przypadku gdy posiada kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego - 40-godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy.

Opracowanie:
Wyszków, plac Jana Matejki 1
tel. 663 836 814
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz