Materiał Partnera

Najistotniejsze zmiany podatkowe 2019 i 2020

Najistotniejsze zmiany podatkowe 2019 i 2020

Każdy rozpoczynający się rok to kolejne zmiany w przepisach podatkowych, na które muszą przygotować się zarówno przedsiębiorcy, ale również biura rachunkowe, takie jak Kancelaria Księgowo-Podatkowa Abacus z Warszawy. Niektóre korzystne, inne nieco mniej. Zniesienie obowiązku składania deklaracji PIT, skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej czy obowiązkowy split payment to tylko cześć zmian dotyczących podatków w 2019 roku. Na jakie zmiany należy się przygotować od września 2019 i od początku 2020 roku?

Paragony fiskalne z NIP

Ta zmiana ma wejść w życie z początkiem września 2019 roku. Będzie polegała na tym, iż przedsiębiorca, który będzie chciał uzyskać fakturę do paragonu, dostanie ją tylko wtedy, gdy na kasie fiskalnej będzie zaewidencjonowany NIP jego firmy. W przeciwnym razie faktury nie otrzyma, albo ją dostanie z dodatkowo naliczą sankcją w wysokości 100% kwoty podatku VAT z tej transakcji. Dla właścicieli firm oznacza to, że w przypadku braku NIP –u na paragonie dwukrotnie zapłaci podatek VAT. Zmiana ta ma przede wszystkim dotyczyć branży paliwowej i budowlanej.

Obowiązkowy Split Payment

Split payment jest mechanizmem podzielonej płatności, który polega na dokonaniu płatności przez nabywcę za określone towary na dwa rachunki bankowe. Wartość netto trafia na rachunek dostawcy albo usługodawcy, zaś kwota podatku VAT na specjalny rachunek VAT. W Polsce split payment został wprowadzony w lipcu 2018 roku. Od 1. września 2019 jest obowiązkowy dla wybranych branż i obejmuje 150 towarów i usług, w tym węgla, elektroniki, aparatów fotograficznych , telefonów komórkowych oraz usług budowlanych. Dotyczy transakcji, których wartość wynosi 15 tys. zł lub więcej. W związku z wprowadzeniem tych zmian, na fakturach będzie trzeba umieszczać informację o podziale płatności. Brak tej informacji będzie podlegał karze finansowej w wysokości 100% kwoty podatku wskazanego na fakturze.

A jakie zmiany w podatkach czekają na właścicieli firm w 2020 roku?

Z początkiem nowego roku mają wejść w życie kolejne zmiany podatkowe. Od 1.stycznia 2020 roku ma zacząć obowiązywać  nowa struktura JPK_VAT. Będzie składała się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej. Podatnicy rozliczający VAT co miesiąc będą przesyłać jeden plik JPK_VAT w terminie dotychczasowej deklaracji raz w miesiącu. Zaś osoby, które rozliczają się kwartalnie, zobowiązane będą do wysyłania co miesiąc części ewidencyjnej, a cześć deklaracyjna w dwóch pierwszych miesiącach kwartału będzie zerowa, a za ostatni miesiąc kwartału będzie przesyłana część ewidencyjna i deklaracyjna w jednym pliku. Obowiązywać też będzie nowa matryca stawek VAT, na którą poza samymi podatnikami czekają też doradcy podatkowi i księgowi, m.in. Kancelarii Abacus. Tu oprócz wszelkich czynności związanych z doradztwem i przeglądami podatkowymi, można liczyć na prowadzenie pełnej księgowości, ryczałtu  czy pomoc kadrowo-płacową. W życie wejdzie również indywidualny rachunek podatkowy, umożliwiający każdemu podatnikowi dokonanie wpłat za podatek VAT, PIT i CIT oraz należności niepodatkowych, które stanowią dochód budżetu państwa.

Opracowanie:
Warszawa, Lanciego 8 lok. 29
tel. 22 649 43 05
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz