Artykuł sponsorowany

Najczęstsze przyczyny odrzuceń wniosków o odszkodowanie za szkody górnicze

Najczęstsze przyczyny odrzuceń wniosków o odszkodowanie za szkody górnicze

Górnictwo to jeden z najważniejszych dla polskiej gospodarski sektorów. Proces wydobywania surowców nie pozostaje jednak bez wpływu na otoczenie, o czym przekonują się właściciele nieruchomości znajdujących się na obszarze działania kopalni. Zgodnie z prawem zakład górniczy, którego działalność doprowadziła do powstania szkód, ma obowiązek do ich naprawy. Może się jednak zdarzyć, że nasz wniosek o odszkodowanie zostanie odrzucony.

Nieprawidłowo wypełniony wniosek

Jedną z najczęstszych przyczyn odrzucenia wniosku o odszkodowanie za szkody górnicze są zawarte w nim błędy formalne.

- Jak każdy dokument, wniosek o odszkodowanie powinien posiadać szereg niezbędnych elementów

– wyjaśnia przedstawiciel firmy Kompensata 

Na stronach internetowych zakładów górniczych zazwyczaj możemy znaleźć wzór wniosku, który wystarczy wypełnić odpowiednimi danymi, jednak nie jest wymagane, byśmy z nich korzystali. Zakład górniczy nie ma prawa odrzucić naszego wniosku jeśli nie skorzystaliśmy z formularza, wniosek możemy napisać od początku do końca samodzielnie. Ważne jest, żeby posiadał on wszystkie kluczowe elementy, między innymi nasze dane, wymagane dane nieruchomości, która uległa uszkodzeniu, opis rozmiaru oraz charakteru szkody, a także określenie formy odszkodowania, jakiej się domagamy.

Brak odpowiedzialności za szkodę

Wniosek o odszkodowanie powinniśmy złożyć do zakładu górniczego, który faktycznie ponosi odpowiedzialność za powstanie szkody. W tym celu należy ustalić, jaki zakład działał w naszym rejonie w czasie, kiedy doszło do szkody. Jeśli nie jesteśmy w stanie ustalić sprawcy szkody, odpowiedzialność za nią ponosi zakład, który prowadził w danym rejonie działalność w momencie, kiedy stwierdziliśmy obecność szkody. Jeśli odpowiedzialny zakład już nie istnieje i nie posiada prawnego następcy, wtedy za szkody odpowiedzialny jest Skarb Państwa.

Przedawnienie szkody

Art. 149 ustawy Prawo geologiczne i górnicze stanowi, że roszczenia w sprawie odszkodowań za szkody górnicze przedawniają się w terminie pięciu lat od dnia stwierdzenia przez poszkodowanego, że jego nieruchomość doznała szkody. Warto zwrócić uwagę, że chodzi o dzień zidentyfikowania szkody, a nie jej zaistnienia – rozróżnienie to wynika z faktu, że powstawanie szkód zazwyczaj jest procesem długotrwałym, a zniszczenia mogą być z początku w ogóle niewykrywalne, szczególnie dla niedoświadczonych osób. Informację o tym, kiedy szkoda została zidentyfikowana, musimy zawrzeć we wniosku – jeśli od tamtego momentu minęło pięć lat, wniosek może zostać odrzucony przez przedsiębiorstwo górnicze, wobec uznania szkody za przedawnioną.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz