Materiał Partnera

Na czym polegają szkolenia okresowe kierowców?

Na czym polegają szkolenia okresowe kierowców?
Praca zawodowego kierowcy wiąże się z olbrzymią odpowiedzialnością. Każda osoba kierująca pojazdem musi zachowywać wysoką koncentrację, wykazywać się świetnym refleksem i znajomością przepisów drogowych. Jednak w przypadku kierowcy zawodowego, który spędza w drodze najwięcej czasu, wszystkie te wymogi są szczególnie ważne. Stąd konieczność odbywania szkoleń okresowych.

Kierowcy, którzy w ramach pracy wykonują transport osób lub rzeczy, regularnie co 5 lat muszą odświeżać swoją wiedzę teoretyczną i doskonalić umiejętności pod okiem profesjonalistów. Właśnie temu służą okresowe szkolenia kierowców, na podstawie których przedłużane są uprawnienia do wykonywania zawodu – wyjaśnia nasz rozmówca z Ośrodka Szkolenia Kierowców Manewr we Wrocławiu.

Dla kogo okresowe szkolenia kierowców?

Kierowca, który zawodowo zajmuje się przewozem osób lub rzeczy, musi posiadać nie tylko prawo jazdy właściwej kategorii (C lub D), ale także świadectwo kwalifikacji zawodowej. Szkolenie okresowe kierowca odbywa co 5 lat, ale nie od momentu otrzymania prawa jazdy, ale właśnie uzyskania kwalifikacji.

Kierowca samochodu ciężarowego lub autobusu, który chce przystąpić do szkolenia okresowego w Polsce, musi przebywać w kraju od co najmniej 185 dni (lub studiować tu od co najmniej pół roku) albo wykonywać przewozy na rzecz firmy, której siedziba znajduje się na terenie RP.

Jak wygląda okresowe szkolenie kierowców?

Szkolenie okresowe dla zawodowych kierowców trwa 35 godzin, a zatem nie jest dużym obciążeniem. Obejmuje zajęcia teoretyczne, których tematyka ukierunkowana jest przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa w czasie pracy. Program zajęć ustalany jest w zależności od kategorii posiadanych uprawnień, a więc osobno dla C1, C1+E, C i C+E, a osobno dla D1, D1+E, D i D+E.

Okresowe szkolenie kierowca może odbyć w formie kursu okresowego albo cyklu zajęć, które rozłożone są na całe 5 lat. Od niedawna niektóre ośrodki nauki jazdy oferują też możliwość odbycia szkolenia okresowego w formie e-learningu, dzięki czemu kursant nie musi dojeżdżać na zajęcia do siedziby szkoły.

Po ukończeniu szkolenia nie jest wymagane przystępowanie do żadnych egzaminów. Przedłużenie kwalifikacji zawodowej wystawiane jest na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu, które wydaje ośrodek szkoleniowy oraz zaświadczenia lekarskiego o barku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Oznacza to, że po ukończeniu szkolenia okresowego konieczne jest jeszcze pozytywne przejście badań lekarskich i psychologicznych. Z tymi dwoma zaświadczeniami kierowca udaje się do odpowiedniego wydziału komunikacji, gdzie wydawane jest nowe prawo jazdy.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz