Materiał Partnera

Na czym polegają przekopy sterowane?

Na czym polegają przekopy sterowane?

Z dnia na dzień powstaje coraz więcej inwestycji budowlanych, wymagających wykonania przekopów sterowanych. Dzięki nowoczesnym technologią nie musimy już kopać metodą odkrywkową, instalację pod drogą można przeprowadzić bez ingerencji w jej powierzchnię. Po takie rozwiązania sięgają przede wszystkim instytucje, firmy budowlane i inwestorzy. Jak są przeprowadzane i na czym polegają przekopy sterowane? Zapraszam do lektury.

Do czego służą przekopy sterowane?

Jest to praktycznie bezinwazyjna metoda przekopów, umożliwiająca rozszerzenie sieci telekomunikacyjnych, gazowych, wodnych na terenach, na których wykop jest utrudniony, niemożliwy lub zabroniony. Dzięki temu media można podciągnąć także przez obszary chronionego krajobrazu, w istniejącej zabudowie miejskiej, pod rzekami, rowami melioracyjnymi, ciekami wodnymi, kanałami, torami kolejowymi czy wśród istniejącej już sieci instalacji. Nowoczesne maszyny mają możliwość wykrycia i ominięcia przeszkód jak chociażby elementy infrastruktury już istniejącej, twarde skały, czy rozległe korzenie drzew, podpiwniczenia budynków i wykonania bezkolizyjnych przekopów. Wykonaniem profesjonalnych przekopów sterowanych zajmuje się firma Ja-Wa Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane.

Otwór pilotażowy

Samo wykonanie horyzontalnego przewiertu sterowanego polega na wykonaniu wstępnego, próbnego otworu pilotażowego o małej średnicy w zaplanowanej trajektorii przyszłego przewiertu. Sam tor ma zwykle kształt paraboli, odwiert wykonywany jest pod kątem (tzw. kątem wejścia). Drążenie otworu pilotowego polega na tym, że precyzyjnie i sukcesywnie wciska się w ziemię połączone ze sobą żerdzie wiertnicze, które jednocześnie się obracają. Na tym etapie możliwe są wszelkie poprawki kursu.

Jak działa sonda pomiarowa?

Specjalna sonda pomiarowa umieszczona na głowicy wiercącej, znajdującej się na początku całego układu, umożliwia bezpośrednie sterowanie i wykrywanie wszelkich przeszkód. Dzięki temu pracownik, znajdujący się na powierzchni może na bieżąco kontrolować i zmieniać kurs. Sama sonda działa dzięki systemom radiolokacji, magnetycznym i elektromagnetycznym. Cały zestaw znajduje się z nadajnika, lokalizatora oraz monitora, który służy do wyświetlania pozyskanych danych. Dzięki najnowszej technologii są już systemy, które pozwalają na wykonywanie odwiertów sterowanych, które nie wymagają usytuowania lokalizatora nad nadajnikiem. To jest bardzo ważne, jeśli planujemy wykopy pod zbiornikami wodnymi lub autostradami, na których podczas wykopu nie jest wstrzymany ruch.

Wprowadzanie instalacji

W kolejnym etapie otwór ten rozwiercany jest do planowanej średnicy oraz wprowadzana jest rura, czy wiązki kabli. W tym celu podczas ostatniego rozwiertu doczepia się krętlik, uniemożliwiający obracanie się rur czy przewodów, a za nim elementy instalacji, które mamy wciągnąć i umieścić w świetle otworu. Aby z kolei zmniejszyć maksymalnie siły tarcia rurociągu, który planujemy wciągnąć o ściany gotowego otworu, podaje się płuczkę bentonitową lub stosuje się specjalne podwieszenia, umieszcza się całość na prowadnicach rolkowych. Można też balastować dzięki napełnianiu go w trakcie całego procesu wodą.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz