Materiał Partnera

Na czym polegają okresowe przeglądy budynków?

Na czym polegają okresowe przeglądy budynków?

Polskie prawo nakłada na właścicieli budynków lub zarządców obowiązek regularnego wykonywania przeglądów technicznych, które mają zapewnić mieszkańcom oraz osobom pracującym w danym obiekcie bezpieczeństwo. Na czym polegają okresowe przeglądy budynków i gdzie znajdziemy firmę, która świadczy tego typu usługi? Odpowiedzi na te i inne pytania przedstawiamy w artykule.

Dlaczego należy wykonywać okresowe przeglądy budynków?

Celem audytów jest ocena stanu technicznego obiektu i zapewnienie jego użytkownikom bezpieczeństwa. Pozwalają one na szybkie znalezienie usterki i jej usunięcie. Pamiętajmy jednak, że przeglądy mogą być wykonywane tylko przez osoby do tego uprawnione. Dlatego warto zdecydować się na ofertę firmy, która wyróżnia się renomą w branży jak firma Tomala z Krakowa, specjalizująca się w przeprowadzaniu przeglądów technicznych. Firma kieruje swoją ofertę przede wszystkim  do zarządców oraz właścicieli nieruchomości i zajmuje się między innymi audytami remontowymi, oświetleniowymi, przeglądami elektrycznymi oraz audytami efektywności energetycznej.  Warto zaznaczyć, że okresowe przeglądy techniczne pozwalają uniknąć odpowiedzialności za awarie i usterki właścicielom obiektów lub zarządcom budynków. Dzięki regularnym audytom mamy również szansę uchronić się przed drogimi naprawami.

Przeglądy budynków co pięć lat

Wymagane prawem budowlanym przeglądy budynków możemy podzielić na te, które powinny być wykonywane minimum raz na pięć lat oraz te, które muszą zostać wykonane co najmniej raz na 12 miesięcy. Co pięć lat należy zweryfikować sprawność techniczną obiektu, jej funkcjonalność oraz aspekty estetyczne. Trzeba również sprawdzić instalację piorunochronową i elektryczną.

Audyty co 12 miesięcy

Co roku należy przyjrzeć się instalacji tryskaczowej oraz hydrantom wewnętrznym. Osoba, która przeprowadza przegląd musi posiadać uprawnienia w zakresie konserwacji i naprawy sprzętu przeciwpożarowego. Co 12 miesięcy musi się także odbyć audyt instalacji gazowej oraz pomiar szczelności. Sprawdzana jest także sprawność budynków oraz instalacji, które narażone są na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych oraz instalacji, służących do ochrony środowiska. Każdego roku powinny być także sprawdzane przewody kominowo-dymowe, wentylacyjne i spalinowe.

Gdy właściciel obiektu lub jego zarządca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków związanych z utrzymaniem budynku w należytym stanie, musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami związanymi z karą finansową, a nawet ograniczeniem wolności. Przeglądy techniczne budynków są niezwykle ważne, dlatego postawmy na wyspecjalizowaną firmę, która świadczy kompleksowe usługi.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz