Materiał Partnera

Na czym polegają mediacje?

Na czym polegają mediacje?

Zdarzają się spory, gdzie zakończenie sprawy, jej polubowne zamknięcie wymaga negocjacji. W wielu sytuacjach przedmiot konfliktu budzi duże emocje, a strony zaangażowane nie potrafią dojść same do porozumienia. W takim momencie przydatna jest pomoc mediatora, który pośredniczy między stronami i pozwala podejść do problemu z mniejszymi emocjami. Kto może być mediatorem? Jak wyglądają takie mediacje? Jakich spraw dotyczą?

Radca prawny w roli mediatora

W życiu każdej osoby mogą przydarzyć się konflikty, spory i sytuacje, które budzą wiele emocji, wiążą się z utratą mienia, dochodów czy trudnymi relacjami rodzinnymi. Jednak, ponieważ są to naturalne efekty ludzkich interakcji, zawsze można je w jakiś sposób rozwiązać. Mediacja jest pozasądową metodą łagodzenia i regulowania spraw między zwaśnionymi stronami. Udając się w takie miejsca, jak na przykład Kancelaria Radców Prawnych Consulta, można uzyskać pomoc w reprezentowaniu interesów podczas negocjacji między stronami zaangażowanymi w konflikt. Radca prawny jako bezstronna i neutralna osoba może czuwać nad przebiegiem rozmów i pomóc we właściwym komunikowaniu swoich potrzeb i oczekiwań każdej ze stron. To osoba, która pomaga osiągnąć porozumienie korzystne dla każdej z zaangażowanych w sprawę osób i zawrzeć ugodę, która zakończy cały proces.

Mediacje to ciekawe zagadnienie, które podkreśla znaczenie i wagę opinii, potrzeb, zdania, wszystkich zainteresowanych sprawą. Nie ma jednej ważniejszej strony, wszyscy powinni uzyskać zadowalające je wyniki. Radca prawny w roli mediatora nie może wygłaszać prywatnych opinii, powinien odnosić się z szacunkiem i respektem, nawet jeśli prywatnie ma inne zdanie, to bezstronność jest właśnie jego siłą. Osoba z zewnątrz może czasami dostrzec więcej niż skonfliktowane ze sobą osoby, a wiedza z zakresu prawa, pozwala szybciej wskazać właściwą drogę rozwiązania sporu.

Kiedy warto skorzystać z mediacji i pomocy radcy prawnego?

Przede wszystkim w sytuacji, gdy obu stronom zależy na rozwiązaniu sporu bez zakładania sprawy sądowej. Mediacje to zdecydowanie tańszy sposób zażegnania konfliktu niż proces sądowy, a dodatkowo znacznie szybszy. Warunkiem jest zgoda wszystkich zaangażowanych osób na udział w procesie mediacji i złożenie wniosku o jej przeprowadzenie. Radca prawny na bieżąco wyjaśnia wszelkie niejasne kwestie lub zapisy prawa, studzi emocje negocjujących ze sobą osób oraz ma na uwadze dobro każdej z nich. Nie narzuca swojego zdania, a jedynie pomaga wypracować akceptowany przez wszystkich tok rozwiązania problemu.

Mediacje można stosować w niemal każdej sytuacji, jeśli tylko strony się na to zgadzają. Prowadzi się je zatem w sprawach z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego oraz gospodarczego. Pozwalają szybko ustalić zakres opieki nad nieletnimi, odszkodowanie za zniszczone mienie czy wynegocjować warunki zwolnienia i odprawy pracownika. Sprzyjają relacjom między stronami, ale i zachowaniu dobrego wizerunku przedsiębiorstwa i uniknięciu rozgłosu, który mógłby negatywnie wpłynąć na jego funkcjonowanie.
Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz