Materiał Partnera

Na czym polegają badania jakości?

Na czym polegają badania jakości?

Bez wątpienia w każdym biznesie ważne jest to, aby dostarczane przez firmę produkty spełniały określone wymagania dotyczące jakości. Pomocna w tym może okazać się ocena jakości wyrobów. Powinna ona zostać przeprowadzona przez osoby lub firmy postronne, po to, by była jak najbardziej obiektywna i wyczerpująca. Dzięki badaniom jakości można określić rzeczywisty poziom jakości danego wyrobu, uwzględniając jakość projektowaną, jak i jakość wykonania danego przedmiotu. Istnieje wiele metod badania jakości i różna jest też ich wartość merytoryczna, jednak zawsze są one przydatne.

Jakie wyroby i usługi poddaje się badaniom jakości?

Ocenę jakości wyrobów można przeprowadzać na wiele sposobów. Najpopularniejsze to: organoleptyczne badanie jakości, laboratoryjna ocena jakości, ocena jakości na podstawie doświadczeń użytkowników oraz ocena konsumencka. W celu poprawy jakości towarów warto również skorzystać z takich metod, jak badania nieniszczące, audyty socjalne, audyty systemów zarządzania oraz testowanie dóbr konsumpcyjnych. W zależności od branży stosuje się inne typy oceniania jakości towarów, ponieważ niektóre z nich  mogą być niewykonalne w specyficznych warunkach. Firma SGS Polska korzysta ze wszystkich powyższych metod, stosując je odpowiednio w poszczególnych branżach, wśród których są:

  • usługi rolnicze i spożywcze;
  • transport;
  • dobra konsumpcyjne: tkaniny, urządzenia AGD, meble, elektronika;
  • badania jakości powietrza i gleby;
  • bezpieczeństwo i jakość urządzeń przemysłowych i paliwowych;
  • nadzór nad badaniami klinicznymi, składem leków itp.
  • systemy zarządzania jakością. 

Metody działań takie jak organizacja pracy, metody pozyskiwania i przetwarzania danych, analiza uzyskanych wyników, a także ich ocena i weryfikacja oraz  późniejsze wykorzystanie wpływają na sposób podejścia pracowników do jakości. Jednak nadrzędną zasadą systemu badań jakości powinna być stała poprawa działań.

Rodzaje metod badania jakości towarów

To działania praktyczne wpływają na to, jakie metody badań są najczęściej wykorzystywane. Warto zwrócić uwagę na wykorzystanie niektórych cech różnych metod.

Metody organoleptyczne, inaczej nazywane  metodami sensorycznymi, polegają na badaniu za pomocą zmysłów, czyli wzroku, węchu, słuchu, smaku i dotyku. Jest to metoda szybka, o małym zużyciu materiału, ale na jej rzetelność ma wpływ kilka istotnych czynników. Przede wszystkim stan zdrowia osoby badającej, jak również jej stan emocjonalny i stopień zmęczenia oraz wrażliwość zmysłowa. Także warunki otoczenia takie jak temperatura, spokój, czy oświetlenie mogą wpłynąć na percepcję, a ostatecznie na ocenę jakości towaru w danym momencie.

Laboratoryjne metody badania jakości towarów pozwalają na uzyskanie wyników liczbowych i większą precyzję w ocenie jakości. Wykorzystywane są przy nich różne przyrządy jak wagi, miarki, mikroskopy itp. Metody te dzielą się na fizyczne, chemiczne, mikrobiologiczne i instrumentalne. Można także wykorzystać tzw. użytkownika doświadczalnego, który ocenia wyrób w warunkach przybliżonych do naturalnych.

Audyty zewnętrzne

Niezależnie od branży czy sektora, zapewnienie jakości produktów i usług ma zasadnicze znaczenie dla zachowania lojalności klientów. Ponadto, aby zwiększyć swój udział w rynku, przedsiębiorstwo musi być w stanie dostarczać wysokiej jakości usługi i produkty w niezawodny i zrównoważony sposób. Audyty systemów zarządzania sprawiają, że niezależnie od sektora czy branży, firma może odnieść wiele korzyści, co przełoży się na jakość wyrobów.

Co więcej, coraz częściej klienci biznesowi i konsumenci rozróżniają marki i podejmują decyzje o zakupie na podstawie czynników etycznych. Obejmują one podejście organizacji do: odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR), zgodności z przepisami i kodeksu postępowania, etycznego handlu, praw człowieka, przepisów dotyczących zatrudnienia, w tym BHP, a także odpowiedzialnych praktyk produkcyjnych. Audyty socjalne umożliwiają zmierzenie efektywności firmy pod kątem tych czynników, co może przełożyć się na zdobycie zaufania potencjalnych klientów.

Podczas produkcji wyrobów nie można również zapomnieć o jakości firmowego sprzętu. Badania nieniszczące zapewniają bezpieczne i wydajne działanie sprzętu i składników majątku. Dzięki nim można wykryć pewne usterki zanim spowodują one poważne uszkodzenia. Dodatkowo oszczędzają czas i pieniądze.

Opracowanie:
Warszawa, Jana Kazimierza 3
tel. 22 329 22 22
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz