Artykuł sponsorowany

Na czym polega zarządzanie nieruchomościami?

Na czym polega zarządzanie nieruchomościami?

Zarządzanie nieruchomościami to szereg decyzji oraz czynności, które mają utrzymać podlegające zarządcy obiekty w stanie niepogorszonym, na bieżąco administrować nimi i zapewnić właściwą gospodarkę ekonomiczno-finansową. Dokładne określenie przedmiotu działalności zarządcy nieruchomościami znajduje się w artykule 184b ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku. Jaki jest zakres obowiązków zarządcy nieruchomości?

Istota zarządzania

Zarządzanie nieruchomościami sprowadza się do określenia intencji działania, zdobyciu niezbędnych środków do realizacji określonych celów oraz kontroli nad ich osiągnięciem. Warto jednak pamiętać, że zarządzanie nieruchomościami to stały i długotrwały proces, w którym najważniejsza jest jakość i zaangażowanie. W celu większego uszczegółowienia można powiedzieć, że to nie tylko dbanie o utrzymanie nieruchomości w odpowiednim stanie, ale również dążenie do jej usprawnienia i ulepszania, aby doprowadzić do zwiększenia jej wartości.

Jak mówi zarządca nieruchomościami z serwisu nieruchomości Facility Complex Service Group:

  Poprawne zarządzanie nieruchomościami ma zwiększyć ich wartość i pożądanie wśród potencjalnych klientów. W definicji tego pojęcia znajduje się także określenie statyczne zarządzanie nieruchomościami, czyli utrzymanie jej w niepogorszonym stanie lub dynamiczne zarządzanie nieruchomościami, czyli podejście, które skupia się na potrzebach najemców, zamiast na samej nieruchomości.

Kim jest zarządca nieruchomościami?

Zarządca nieruchomościami to osoba, która posiada licencję zawodową do wykonywania tej profesji. Jego zadaniem jest pełnienie funkcji łącznika między właścicielami a najemcami. Ma on na celu uzyskać jak największą wydajność i sprawność w użytkowaniu obiektu oraz połączyć często rozbieżne wymagania właściciela i najemców. Poza tym wszystkie jego działania muszą być w pełni zgodne z wymaganiami posiadacza obiektu.

Aby prawidłowo wykonywać swoje zadanie, zarządca jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem technicznym nieruchomości w sposób rzeczowy, sprawdzenia jej stanu prawnego, zanalizowania jej statusu finansowego i rozeznania się na rynku. Zarządca nieruchomości musi być osobą wielozadaniową. Jego obowiązkiem jest przede wszystkim administrowanie nieruchomością, czyli dokładniej realizowanie przyjętej strategii działania i planu zarządzania, utrzymanie i kontrola obowiązkowej dokumentacji oraz przyjmowanie i wprowadzanie najemców. Zarządca musi także analizować, planować i wprowadzać procedury utrzymania poziomu technicznego obiektu, realizować i kontrolować założony budżet operacyjny i księgowość oraz redukować koszty eksploatacyjne nieruchomości, a nawet nadzorować prace remontowo-budowlane.

Czym dokładnie zajmuje się zarządca nieruchomości?

Głównym celem zarządzania nieruchomościami jest podejmowanie decyzji i dokonywanie czynności, które mają zapewnić racjonalną gospodarkę nieruchomościami. W szczególności należy zadbać o właściwą gospodarkę ekonomiczno - finansową, bezpieczeństwo użytkowania i prawidłowość eksploatowania nieruchomości oraz właściwą gospodarkę energetyczną w rozumieniu prawa energetycznego. W skład obowiązków zarządcy wchodzi także bieżące administrowanie nieruchomością, utrzymanie jej w niepogorszonym stanie zgodnie z jej przeznaczeniem oraz uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz