Materiał Partnera

Na czym polega uzbrajanie terenu?

Na czym polega uzbrajanie terenu?

W świetle polskiego prawa budowlanego teren przeznaczony pod budowę domu powinien posiadać możliwość podłączenia do sieci oraz mediów. Często, aby spełniał on te wymogi, należy doprowadzić do niej podstawowe przyłącza tj. wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, energetyczne. Proces przyłączania instalacji nazywamy uzbrajaniem terenu, a jego pierwszym etapem jest stworzenie wykopów gruntowych, w których zostaną poprowadzone przewody. 

Czemu służy ewidencja geodezyjna

Prace nad wykonaniem sieci uzbrojenia poprzedzone muszą być ewidencją geodezyjną mającą na celu sprawdzenie obecność oraz stan fragmentów instalacji znajdujących się na terenie lub będących w trakcie budowy, ale też ocenie danego terenu pod kątem wymagań projektowych danej inwestycji. Aby otrzymać zgodę na budowę lub uzupełnienie sieci uzbrojenia trzeba dysponować planem sytuacyjnym sporządzonym przez geodetów oraz kartografów. Pozwolenia na budowę poszczególnych sieci wydają odrębne instytucje tj. zakłady wodociągowe, gazownicze, energetyczne, podkreślają pracownicy firmy Kama, wykonujący roboty ziemne związane z uzbrojeniami. 

Roboty podziemne w tworzeniu systemu uzbrojenia

Duża część prac uzbrojeniowych ma charakter podziemny. Dotyczy to choćby tak podstawowych instalacji, jak wodna oraz kanalizacyjna. Wymagają one bardziej zaawansowanej ingerencji w teren, aby umieść w nim przewody, a więc w tym przypadku rury do dostarczenia mediów. Wtedy na działce musi pojawić się sprzęt budowlany, który wykona konieczne do realizacji sieci wykopy. Wykorzystuje się do tego sprzęty podobne jak w przypadku wykopów fundamentów, czyli koparki kołowe. Czasami okazuje się jednak, że miejsce najbliższego przyłącza jest zbyt odległe od działki, co wiąże się albo z bardzo dużymi kosztami doprowadzenia lub brakiem zgody na realizację uzbrojenia. Wtedy inwestorzy często decydują się na to, aby uniezależnić się od dostępnych sieci. Jednym ze sposobów na to jest zbudowanie własnej studni lub wykopy pod szambo.

Alternatywne sposoby dostarczenia mediów

Inwestorzy w takich sytuacjach często decydują się na to, aby korzystać z odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne, które umożliwiają pozyskiwanie energii bez przyłączania do sieci energetycznej. Podobne rozwiązania to również pompy cieplne, które poza tym, że pozwalają na niezależność, są w dużej mierze bezobsługowe i bardziej przyjazne dla środowiska. Roboty ziemne pod budowę szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków często bywają korzystne dla inwestorów ze względu na możliwość pozyskania dofinansowania z gminy.

Opracowanie:
Lubin, 1 Maja 8B lok. 3
tel. 882 106 814
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz