Materiał Partnera

Na czym polega usługa time-sharingu ochrony?

Na czym polega usługa time-sharingu ochrony?

Różnego rodzaju usługi ochroniarskie cieszą się w dzisiejszych czasach ogromną popularnością – ochronie podlegają praktycznie wszystkie nowe obiekty handlowo-usługowe, biurowe, przemysłowe, administracyjne. Jednakże koszty związane z wykorzystaniem zaawansowanych systemów zabezpieczeń mogą okazać się obciążeniem ponad możliwości finansowe przedsiębiorstw, szczególnie tych małych i średnich. Rozwiązaniem tego problemu jest tak zwany time-sharing. Na czym polega ta usługa?

Definicja time-sharingu

-Termin „time-sharing” to w dosłownym tłumaczeniu „dzielenie się czasem” – wyjaśnia przedstawiciel agencji Grupa S.O.S. - Używa się go do nazwania usług wykonywanych przez jedną firmą na rzecz kilku klientów, którzy wspólnie ponoszą wszelkie związane z tym koszty. W kontekście ochrony time-sharing oznacza, że kilka podmiotów, np. firm posiadających swoje siedziby w jednym obiekcie lub na jednym terenie wynajmuje jedną firmę ochroniarską, która świadczy im wszystkim kompleksowe usługi. W ramach tej usługi obiekty klientów są także  specjalnie dobezpieczane systemami zabezpieczeń elektronicznych – alarmami, monitoringiem wizyjnym. Systemy te są podłączane do Centrum Monitoringu Alarmów naszej firmy.

Zalety time-sharingu ochrony

Usługi time-sharingu w branży ochroniarskiej mają wiele zalet, które stawiają je ponad indywidualną ochroną przedsiębiorstwa lub obiektu. Najważniejsze z nich to:

  • Niskie koszty ochrony – tę zaletę time-sharingu doceniają przede wszystkim małe oraz średnie przedsiębiorstwa, Dzięki dzieleniu się kosztami ochrony z innymi podmiotami, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą korzystać z kompleksowych usług, w których zakres wchodzi między innymi monitoring, ochrona fizyczna mienia czy wsparcie grup patrolowo-interwencyjnych. Time-sharing skierowany jest przede wszystkim do firm, których nie stać na sfinansowanie pełnej ochrony jedynie własnym nakładem.
  • Kompleksowość usług – jak zostało wspomniane wyżej, time-sharing umożliwia firmom czerpanie korzyści z kompleksowych usług ochroniarskich, nie tylko monitoringu wizyjnego, zapewniającego stały podgląd sytuacji na terenie obiektu, ale również stałych patroli pracowników ochrony czy grup patrolowo-interwencyjnych. Znacząco wpływa to na poziom bezpieczeństwa obiektu
  • Mniejsze zamieszanie na terenie obiektu – nawet przy założeniu, że każdy korzystający z danego obiektu lub terenu podmiot stać byłoby na samodzielne zatrudnienie firmy ochroniarskiej, rozwiązanie takie byłoby bardzo niekorzystne ze względów organizacyjnych. Prowadziłoby to do chaosu, np. w sytuacji, kiedy po obiekcie, który mogłaby patrolować jedna grupa pracowników ochrony, krąży tych grup kilka i każda korzysta z własnego systemu. Time-sharing pozwala w znacznym stopniu ograniczyć ilość osób przebywających w obiekcie i tym samym zapobiega powstawaniu chaosu organizacyjnego.
Oceń artykuł (3)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz