Materiał Partnera

Na czym polega tyczenie budynku?

Na czym polega tyczenie budynku?

Geodezyjne tyczenie budynku polega na wykonaniu szeregu różnych czynności, których zadaniem jest przeniesienie punktów obiektu budowlanego z uprzednio przygotowanego projektu na powierzchnię działki. Działania te muszą znaleźć zapis w dzienniku budowy. Można to zrobić, używając dwóch metod – ław drutowych lub kołków. Podstawą do podjęcia tego typu działań jest mapa do celów projektowych, która jest jednym z załączników dokumentów pozwalających na rozpoczęcie prac budowlanych. Należy również pamiętać, że tyczenie musi się odbyć przed rozpoczęciem budowy.

Co mówią o tych działaniach przepisy budowlane?

Jeżeli masz w planach budowę domu lub innego budynku, to warunkiem do podjęcia tyczenia budynku jest formalne uzyskanie pozwolenia na budowę. Do innych przypadków, w których konieczne jest geodezyjne tyczenie obiektów, zalicza się:

  • kanalizacje kablowe i telekomunikacyjne linie kablowe;
  • przyłącza np. gazowe, kanalizacyjne czy elektroenergetyczne;
  • sieci elektroenergetycznych powyżej 1Kv oraz sieci kanalizacji, wodociągowych, ciepła i telekomunikacyjnych.

W momencie tyczenia obiektów wyznacza się tzw. punkty charakterystyczne, czyli osie bądź naroża. Decyzję o ich dokładnym rodzaju podejmuje kierownik budowy, a ich liczba musi wynosić minimum cztery i jest zależna od skomplikowania bryły.

Kto może przeprowadzić tyczenie budynku?

Ostateczne wytyczenie obiektu na działce, powinno być zgodne z projektem budowlanym i położeniem innych budynków istniejących względem tych projektowanych. Wszystkie te prace może wykonać wyłącznie geodeta, posiadający odpowiednie uprawnienia. Pod żadnym pozorem nie powierzajmy tego typu zadań osobom, które nie są w stanie potwierdzić swoich kwalifikacji. W przeciwnym wypadku możemy narazić się na straty finansowe i nadwyrężyć swoje nerwy. Profesjonalnych geodetów, którzy przeprowadzą podziały działek, wykonają mapy geodezyjne lub tyczenie obiektów budowlanych zatrudnia firma Tomasza Kwiatkowskiego z Nowogardu. Jest to rzetelne przedsiębiorstwo, które zbudowało silną pozycję na rynku dzięki rzetelności, terminowości oraz nieustannemu poszerzaniu kompetencji.

Opis metod tyczenia budynku

Geodezyjne tyczenie budynku można przeprowadzić, używając dwóch sposobów. Jednym z nich jest wykorzystanie kołków. Umieszcza się je z przesunięciem, poza miejscem wykopu, a jego wartość należy wpisać do dokumentacji. Dzięki temu można w późniejszym czasie odtworzyć ich położenie. Natomiast druga metoda używa ław drutowych lub drutów, które przytwierdza się do palików wbitych do gruntu. Ich wysokość powinien ustalić kierownik budowy. Natomiast jeżeli chodzi o umieszczenie, to obowiązuje podobna zasada jak przy metodzie kołkowej – muszą być zlokalizowane w niedużej odległości od wykopów. W przeciwnym razie będą przeszkadzać w robotach ziemnych.
Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz