Na czym polega Szlachetna Paczka?

Na czym polega Szlachetna Paczka?

Wrażliwość na krzywdę bliźniego i gotowość do niesienia mu pomocy w potrzebie to cechy przypisywane szlachetnym osobom. W Polsce skrajne ubóstwo dotyka obecnie ponad 5% wszystkich gospodarstw, na co wskazują dane GUS z 2018 roku. Na szczęście szlachetnych osób jest w kraju wiele, pomagają więc one i indywidualnie, i poprzez różnego rodzaju zorganizowane działania. Jednym z takich godnych uwagi działań jest Szlachetna Paczka.

Szlachetna Paczka to akcja społeczna rozpoczęta, zorganizowana i koordynowana od 2001 r. przez Stowarzyszenie WIOSNA, a skierowana do osób w trudnej sytuacji życiowej. Opiera się ona na współpracy między trzema grupami osób: darczyńcami, wolontariuszami i samymi potrzebującymi. Szlachetna Paczka jest wyjątkowa z kilku względów: przede wszystkim jej zasada działania polega się nie tyle na jednostronnym ofiarowaniu pomocy potrzebującym, co na tworzeniu systemowego rozwiązania, pomagającego dotkniętym ubóstwem przyjąć pomoc z godnością i jednocześnie dającego narzędzia do samodzielnej walki o lepszy byt. Ale to nie wszystko: Szlachetna Paczka jest programem pomagającym wykształcić pożyteczne społecznie postawy nie tylko wychodzącym z trudnej sytuacji osobom, jest to też wyjątkowo rozwojowy program dla wolontariuszy i dla darczyńców. Spośród wielu programów pomocowych prowadzonych przez liczne stowarzyszenia i fundacje, Szlachetna Paczka jest prawdopodobnie jedynym tak zorganizowanym programem aktywizującym w Polsce.

Idea Szlachetnej Paczki

Założeniem programu jest dotarcie do najbardziej potrzebujących i pokrzywdzonych przez los w ciągu roku od przydarzającego się im nieszczęścia. Dotarcie to właściwy termin – to nie potrzebujący zgłaszają się do programu, ale wolontariusze Paczki odnajdują ich, nawiązują kontakt, badają sytuację, określają potrzeby, umieszczają w Bazie Rodzin i wreszcie łączą z konkretnym darczyńcą, który niesie potrzebującym dedykowaną pomoc. Bo pomoc odpowiada na najważniejsze potrzeby konkretnego potrzebującego. Darczyńcą może zostać osoba fizyczna lub instytucja poprzez wybranie konkretnej rodziny z listy lub wskutek zaproszenia przez wolontariusza. Program Szlachetnej Paczki został wsparty przez osobowości ze świata sportu, sztuki, polityki, a nawet przez samego Papieża Franciszka. Co roku odbywa się nowa edycja programu, co roku powstają nowe rozwiązania dla najbardziej potrzebujących.

Akcje współtowarzyszące

Istotnym elementem programu Szlachetna Paczka jest definicja przyczyn nieszczęść danego pokrzywdzonego. Po ich określeniu, dobiera się stosowne rozwiązanie tak, by pomóc danej osobie wrócić do życia społecznego, stanąć na nogi, zarabiać pieniądze i – po prostu – żyć. Dlatego poza głównym programem funkcjonują też tzw. paczki specjalne. Są to: paczka seniora, paczka prawników, paczka lekarzy oraz paczka biznesu. Ta pierwsza polega na skojarzeniu seniorów z osobami, które mogą im zapewnić towarzystwo, co zapobiega samotności i wykluczeniu społecznemu. Ta druga to charytatywna pomoc prawna dla osób w potrzebie, by mogły wydostać się z matni w której się znalazły. Trzecia paczka jest formą bezpłatnej pomocy lekarskiej, czwarta zaś – programem rozwojowym wdrażającym podopiecznych WIOSNY w umiejętność lepszego radzenia sobie w życiu z wykorzystaniem zasad gospodarowania i biznesu.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz