Materiał Partnera

Na czym polega szkolenie przeciwpożarowe?

Na czym polega szkolenie przeciwpożarowe?

Ochrona przeciwpożarowa ma na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem bądź klęską żywiołową. Każdy pracodawca zatrudniający pracowników, oprócz obowiązkowego szkolenia BHP, musi również zapewnić szkolenia przeciwpożarowe. Nie ma tutaj znaczenia ile pracowników zatrudnia dany pracodawca. Szkolenie przeciwpożarowe jest obowiązkowe i niezwykle ważne. Na czym polega szkolenie przeciwpożarowe? Dowiedz się.

Rodzaje szkoleń przeciwpożarowych

Wyróżniamy trzy rodzaje szkoleń przeciwpożarowych:

  • wstępne - nowi pracownicy powinni zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego instytucji, w której zostali zatrudnieni,
  • podstawowe - polega na zapoznaniu pracownika z zasadami użycia gaśnicy oraz konkretnymi zagrożeniami pożarowymi, które mogą mieć miejsce w zakładzie pracy, obowiązkami,  które powinien wypełniać w celu zapobiegania pożarom w danym zakładzie,
  • specjalistyczne - szkolenie te przeznaczone jest dla pracowników stykających się na co dzień z materiałami łatwopalnymi oraz dla tych, którzy w zakresie swoich obowiązków mają zapisane zabezpieczenie miejsc, które ze względu na swoją specyfikę są bardziej narażone na zaprószenie ognia.

Obowiązek pracodawcy

Każdy pracodawca, bez względu na ilość zatrudnianych pracowników,  zobowiązany jest przeszkolić pracownika w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Na szkoleniu przeciwpożarowym pracownicy muszą zostać zapoznani z przepisami ale także instrukcjami przeciwpożarowymi, które obowiązują w danym obiekcie. Dodatkowo, osoby zatrudnione powinny znać zasady ewakuacji, jak również obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego. Poza tym, pracodawca powinien także pamiętać o przeprowadzeniu szkolenia przeciwpożarowego okresowego. Takie muszą być dostosowane nie tylko do specyfiki zajmowanego stanowiska, ale także powinny być w taki sposób skonstruowane, aby osoba biorąca w nich udział miała możliwość uzupełnić swoją wiedzę w tym zakresie. Szkolenia okresowe mogą, jednak nie muszą być również ćwiczeniami praktycznymi. Pracodawca ma możliwość skorzystania z usług firmy takiej jak np. Władysław Kostuń FHU Gaśnice, serwis ppoż., szkolenia bhp, której specjalizacją jest organizacja szkoleń BHP i PPOŻ. Pozwoli to na zaoszczędzenie dużej ilości czasu.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz