Artykuł sponsorowany

Na czym polega stacjonarna ochrona obiektów?

Na czym polega stacjonarna ochrona obiektów?

Ochrona obiektów jest kluczowa, zwłaszcza gdy mowa o siedzibach firm lub o budynkach mieszkalnych ulokowanych z dala od centrum, a także wszędzie tam, gdzie dochodzi do dużej rotacji ludzi. Jedną z bardziej popularnych metod zabezpieczania jest ochrona stacjonarna, którą oferuje dziś wiele przedsiębiorstw. Na czym dokładnie polega stacjonarna ochrona obiektów i czym ona się różni od ochrony doraźnej?

Ochrona stacjonarna, czyli jaka?

Systemy ochrony stacjonarnej, jak sama nazwa wskazuje, nastawione są na stałą obsługę na miejscu, a więc na terenie chronionego obiektu.

Ochroniarz zatrudniony w ramach ochrony stacjonarnej odpowiada za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie danego obiektu, chroniąc przed kradzieżami, aktami wandalizmu i innymi nietypowymi zdarzeniami.

Wspomnianą ochronę można realizować na wiele sposobów, między innymi poprzez:

  • stałe posterunki (model strażniczy),

  • posterunki obchodowe,

  • recepcję.

Te pierwsze lokuje się zwykle w najbardziej strategicznych z punktu widzenia działania obiektu miejscach, na przykład przy szlabanach, w miejscach wejścia i wyjścia oraz w przestrzeniach, w których jest duża rotacja pracowników. 

Posterunki obchodowe polegają na tym, że po obiekcie co jakiś czas poruszają się zazwyczaj 2-osobowe grupy pracowników ochrony, które na bieżąco patrolują teren – tłumaczy specjalista z koncesjonowanej firmy ochroniarskiej Argus.

Recepcje, zwane także posterunkami recepcyjnymi, to niewielkie boksy, wydzielone na przykład zaraz po wejściu do budynku. Pracownik, zwany portierem lub recepcjonistą, kontroluje, kto wchodzi do obiektu i w jakiej częstotliwości. Dodatkowo, jeśli zamontowano system monitoringu bezpieczeństwa, obowiązkiem zatrudnionej osoby jest kontrolowanie zdarzeń rejestrowanych przez kamery.

Ochrona stacjonarna a doraźna

Ochrona doraźna to taka, która jest świadczona wyłącznie na wezwanie pracownika lub właściciela obiektu, a także po uruchomieniu alarmu. W razie wystąpienia zagrożenia pojawia się wyspecjalizowana grupa interwencyjna.  

Taki rodzaj ochrony sprawdzi się w mniejszych obiektach, które wymagają zabezpieczenia jedynie w godzinach wieczornych i nocnych.

Typ ochrony stacjonarnej – co wybrać?

Jak już wspomniano wyżej, stacjonarna ochrona obiektów ma różne oblicza i nie zawsze wiadomo, na którą opcję się zdecydować. Wszystko zależy od specyfiki danego budynku, terenu oraz branży.

Dodatkowo warto wcześniej wykonać ze specjalistami plan ochrony, który może być poprzedzony wizją lokalną obiektu i tzw. audytem bezpieczeństwa. Wówczas obierany jest scenariusz działania, a klient uzyskuje informację o tym, jaki dokładnie typ i zakres ochrony stacjonarnej będzie właściwy dla jego potrzeb i wymagań.

Nie jest zatem powiedziane, który rodzaj ochrony stacjonarnej sprawdzi się najlepiej w kontekście identyfikacji zagrożeń. Trzeba natomiast zdawać sobie sprawę z tego, że poszczególne z nich będą się od siebie różnić, na przykład miesięcznym kosztem.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz