Materiał Partnera

Na czym polega rewizja finansowa?

Na czym polega rewizja finansowa?

Audyt finansowy budzi lęk wielu pracowników firm, którzy nie do końca wiedzą jak przebiega rewizja finansowa i w jakim celu się ja wykonuje. W rzeczywistości jest to działanie mające na celu stwierdzenie, że sytuacja majątkowa i finansowa firmy jest dostateczna, ale dalej prowadzić działalność, a w sprowadzaniach finansowych nie znaleziono żadnych błędów. Zobacz, jak przebiega audyt i kim jest rewident finansowy.

Czym jest rewizja finansowa?

Rewizja finansowa, nazywana również audytem finansowym to jedna z usług, którą oferują biura rachunkowe zatrudniające biegłych rewidentów. Polega na kompleksowym zbadaniu sprawozdania finansowego i w efekcie dostarcza informacji niezbędnych do stwierdzenia, czy przedstawia ono rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową, a także wynik finansowy jednostki.

Audyt finansowy przez wiele osób mylnie postrzegany jest jako kontrola, która ma za zadanie wykrycie błędów, jednak jego główną rolą nie jest sprawdzenie pracowników, a ocenienie sytuacji finansowej firmy oraz pomoc w przypadku problemów księgowych i podatkowych. Stanowi także ocenę efektywności kontroli wewnętrznych oraz identyfikację ryzyka będącego nieodłącznym elementem prowadzenia wszelkiej działalności, innymi słowy jest narzędziem bardzo istotnym dla każdego przedsiębiorcy.

Kim jest biegły rewident?

Biegły rewident, czyli audytor, to osoba posiadająca ogromną wiedzę w zakresie finansów i rachunkowości, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego i praktycznego oraz posiada wymagane doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości, prawa i finansów. Biegli rewidenci zazwyczaj prowadzą także działalność rachunkową, taką jak biuro rachunkowe Wynik, oferując pełen zakres usług rachunkowych dla firm oraz klientów indywidualnych.

Głównym profilem działalności audytora jest badanie sprawozdań finansowych w celu pisemnego zaopiniowania oraz sporządzenia raportu o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami rachunkowości i rzetelnie oraz w sposób jasny przedstawia sytuację majątkową i finansową. Biegli rewidenci zazwyczaj oferują również:

 • doradztwo podatkowe, porady w zakresie prawa rachunkowego,
 • doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
 • przeglądy sprawozdań finansowych,
 • ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe,
 • prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego.

Jak przebiega audyt?

To, jakie branże zobowiązane są do przejścia rewizji finansowej oraz jakie warunki muszą być spełnione reguluje Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Wiele firm jednak decyduje się na skorzystanie z usług biegłego rewidenta również w sytuacji, gdy wymogi prawne ich nie dotyczą. Pozwala to na sprawdzenie sytuacji firmy i daje właścicielowi wiele niezbędnych informacji. Jak przebiega taka rewizja finansowa?

Audyt finansowy to zbiór czynności, takich jak:

 • wykonywanie testów: przeglądowych – na przykład ocena istotnych elementów systemu kontroli, zgodności i rzeczywistych, czyli ostatecznych,
 • kontrola środków pieniężnych,
 • kontrola rozrachunków i roszczeń,
 • kontrola funduszy specjalnych i kapitałów zasadniczych,
 • windykacja należności.

Wyniki rewizji finansowej są przedstawiane przez audytora w formie opinii i uzupełniającego opinię raportu, który potwierdza możliwość kontynuowania działalności przez jednostkę w niezmniejszonym istotnie zakresie, a także, że sytuacja finansowa firmy nie jest poważnie zagrożona w okresie przynajmniej 12 najbliższych miesięcy od dnia bilansowego.

Opracowanie:
Oława, Rynek 7 lok. 5
tel. 602 780 936
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz