Artykuł sponsorowany

Na czym polega recykling plastiku?

Na czym polega recykling plastiku?

Pod pojęciem plastiku kryje się szeroka grupa tworzyw sztucznych, czyli materiałów składających się z polimerów syntetycznych. Produkuje się z nich m.in. opakowania, odzież, urządzenia domowe, elementy budowlane i na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Wyróżnia się tworzywa termoplastyczne oraz termoutwardzalne, przy czym najszersze zastosowanie znajdują pierwsze z wymienionych. Ich ważną zaletą jest możliwość wielokrotnej obróbki termicznej.

Recykling tworzyw sztucznych

Składowanie odpadów z tworzyw sztucznych jest rozwiązaniem nieekonomicznym i niebezpiecznym dla środowiska, dlatego obecnie kładzie się duży nacisk na ich ponowne wykorzystanie. Obecnie znane są 3 technologie recyklingu plastiku: materiałowy (mechaniczny), chemiczny i energetyczny. Tworzywa termoplastyczne, takie jak PET, PS, PE i PS, najczęściej poddaje się recyklingowi materiałowemu – prosta obróbka termiczno-mechaniczna pozwala w łatwy sposób wytworzyć nowe produkty, charakteryzujące się dobrą trwałością, niewielką wagą i podatnością na obróbkę.

Mechaniczny recykling plastiku

Mechaniczny recykling odpadów z tworzyw sztucznych obejmuje kilka etapów: oczyszczanie, rozdrabnianie, mielenie, topienie i powtórne granulowanie. Zanim materiał trafi na linię do recyklingu, musi zostać przesegregowany i wstępnie oczyszczony (np. z butelek PET usuwa się etykiety, z okien PVC okucia i szyby). Następnie odpady są rozdrabniane w specjalnych maszynach (shredder lub młyn) i poddawane procesowi separacji. Sposób separacji uzależniony jest od rodzaju tworzywa sztucznego oraz pochodzenia odpadu; stosuje się m.in. mycie w wodzie, separację na stołach wibracyjnych czy przesiewanie na sitach wibracyjnych. Tak przygotowany materiał jest następnie zagęszczany, po czym trafia do wytłaczarki (gdzie może zostać poddany kompandowaniu, czyli uszlachetnianiu  odpowiednimi dodatkami) i wreszcie do granulatora. Produktem końcowym jest regranulat gotowy do dalszego wykorzystania; łatwiejszy w składowaniu i transporcie od nieprzetworzonych odpadów.

Firma Pol-Service Majcher dostarcza kompletne linie do recyklingu odpadów, które znajdują zastosowanie w zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych, ale nie tylko. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na samodzielne przetwarzanie plastiku i jego ponowne wykorzystanie w ramach wewnętrznej gospodarki odpadami, co bardzo często okazuje się rozwiązaniem najbardziej ekonomicznym. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o możliwościach przetwarzania odpadów z tworzyw w swoim zakładzie, skontaktuj się ze specjalistą.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz