Materiał Partnera

Na czym polega recykling kabli?

Na czym polega recykling kabli?

Recykling kabli polega przede wszystkim na odzyskaniu z nich niezwykle cennego surowca, jakim jest miedź. Dlatego jeśli plączą nam się po domu nieużywane kable, oddajmy je do skupu złomu. Nie tylko bowiem zyskamy na tym finansowo, lecz również przyczynimy się do ochrony środowiska. Skupy przyjmują nie tylko pojedyncze kable, skupują również całe komputery, telefony czy laptopy. Na czym zatem polega recykling kabli?

Recykling nieużywanego sprzętu AGD i RTV jest niezwykle istotny dla ochrony środowiska. Pozwala bowiem zapobiec przedostawaniu się do gleby, wody i powietrza szkodliwych związków chemicznych, wytwarzanych przez materiały, z których zrobione są sprzęty elektroniczne, takie jak rtęć, ołów czy azbest. Ponadto część elementów, z których wykonane są sprzęty RTV, zawiera w sobie cenny kruszec, jakim jest miedź. Największe jego ilości znajdziemy właśnie w kablach. Dzięki ich recyklingowi, odciążamy naszą planetę; większość bowiem miedzi wydobywana jest w kopalniach. Na czym polega recykling kabli?

Kable metalowe i z tworzyw sztucznych

Sposób przeprowadzenia recyklingu kabli zależy przede wszystkim od tego, z czego kable są wykonane. Najpierw zatem przeprowadzana jest segregacja kabli. Kable wykonane wyłącznie z tworzyw sztucznych oraz metali są rozkruszane, przesiewane, a następnie mielone do formy granulatu, wykorzystywanego w dalszym procesie do produkcji innych elementów. W przypadku kabli metalowych, okrytych otuliną, przed rozkruszeniem następuje maszynowe lub ręczne oddzielenie metalu od tworzywa sztucznego. Polecanym skupem metali kolorowych w Szczecinie jest skup surowców wtórnych In Common Recycling.

Odzysk miedzi

W przypadku recyklingu złomu miedzianego, w skład którego wchodzić mogą również kable miedziane, procedura wygląda nieco inaczej. Pierwszym etapem będzie bowiem umieszczenie złomu miedzianego w piecu, w którym następuje jego roztopienie pod wpływem wysokiej temperatury. W ten sposób zachodzi proces redukcji miedzi, a następnie jej wylanie w postaci kęsów lub sztabek. Ponieważ opisana procedura jest złożona, pracochłonna i dość droga, ma ona zastosowanie wyłącznie w przypadku wysokiej jakości surowca. Jeśli surowiec jest materiałem niskiej jakości, wówczas złom miedziany zostaje poddany procesowi elektrorafinacji, czyli oczyszczenia. Do jego przeprowadzenia używa się kwasu siarkowego, w którym umieszczone zostają miedziane elementy.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz