Materiał Partnera

Na czym polega rachunkowość oraz księgowość w firmie?

Na czym polega rachunkowość oraz księgowość w firmie?

Każde przedsiębiorstwo musi na bieżąco dokumentować wszelką swoją działalność, zwłaszcza finansową. Zadaniem tym zajmuje się w firmie dział księgowości. Dokumentacja jest nie tylko ważnym źródłem informacji o funkcjonowaniu firmy, lecz także umożliwia kontrolę działalności gospodarczej przedsiębiorstwa oraz zarządzanie nim. Dlatego zachęcamy do przeczytania naszego artykułu, w którym opiszemy na czym polega księgowość w firmie.

Rachunkowość firmy

Rachunkowość w firmie polega na ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych w sposób chronologiczny i systematyczny. Ma ona na celu rzetelną i wiarygodną rejestrację sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego. Rachunkowość obejmuje:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,

 • inwentaryzację stanu aktywów i pasywów oraz ich wycenę,

 • ustalenie wyniku finansowego,

 • sporządzanie sprawozdań finansowych,

 • gromadzenie oraz przechowywanie dokumentacji.

Chcąc skorzystać z powyższych usług, prowadząc własną działalność gospodarczą, warto zainteresować się firmą Rachunkowość Bk Beata Kaczyńska, która zapewnia działalność oraz pomoc przy usługach rachunkowo-księgowych

Funkcje rachunkowości

W przedsiębiorstwie rachunkowość pełni następujące funkcje:

 • Informacyjną - dostarcza informacji potrzebnych do zarządzania finansami firmy,

 • kontrolną - umożliwia wykrycie niedoborów w majątku firmy powstałych w wyniku na przykład kradzieży lub z złego zarządzania,

 • analityczną - pozwala na weryfikację wyników finansowych firmy (poprzez analizy ekonomiczne).

Księgowość

Głównym działaniem rachunkowości jest księgowość. Obejmuje ona ewidencję wszystkich operacji gospodarczych, które powodują zmiany w stanie majątku i kapitału firmy. Pozwala więc na ustalenie wyników finansowych przedsiębiorstwa. Przede wszystkim jednak prowadzenie księgowości to praktyka wymagana przez przepisy o rachunkowości, a także przepisy podatkowe, służące prawidłowego rozliczania podatków.

Podstawowe zasady księgowości

Księgowość jest niezbędna między innymi do oceny stanu finansów przedsiębiorstwa oraz do rozliczania różnego rodzaju podatków. Prowadzenie księgowości wymaga przestrzegania kilku zasad. Wśród nich najważniejsze są:

 • rzetelne prowadzenie ewidencji księgowej,

 • chronologiczne zapisywanie wszelkich operacji gospodarczych,

 • sprawdzanie prawidłowości zapisów księgowych, które powinny być oparte na poprawnie wystawionych dowodach księgowych,

 • dokonywanie w wyznaczonych terminach odpowiednich zapisów w księgach i uzgadnianie ksiąg ze sobą.

Opracowanie:
Białystok, Wiatrakowa 1
tel. 606 468 629
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz