Materiał Partnera

Na czym polega projektowanie stanowisk?

Na czym polega projektowanie stanowisk?

 Nie wszystkie zakłady produkcyjne są w pełni zautomatyzowane – do wykonania wielu etapów produkcji niezbędna jest siła ludzkich rąk. W związku z tym bardzo istotne jest, żeby stanowisko pracy dla każdego pracownika zostało odpowiednio zaprojektowane.

Czym jest projektowanie stanowiska pracy?

Projektowanie stanowiska pracy to wieloetapowy proces zmierzający do stworzenia pracownikom zakładu odpowiednich warunków do pracy.

- Projektowanie rozpoczyna się od zapoznania się ze specyfiką pracy zakładu oraz szczególną specyfiką czynności, jakie mają być wykonywane na danym stanowisku – wyjaśnia specjalista z firmy PG Systems - Następnie opracowywane są optymalne rozwiązania, z naciskiem na ergonomię pracy, efektywność wykonywanych czynności, komfort pracownika oraz jego bezpieczeństwo. Każde stanowisko pracy powinno zostać zaprojektowane w ten sposób, żeby stanowiło integralną całość z innymi stanowiskami – chodzi o to, żeby zagwarantować sprawny przepływ surowców i produktów między stanowiskami.

Charakterystyka stanowiska pracy

Dobrze zaprojektowane stanowisko pracy powinno być przede wszystkim:

  • dobrze wyposażone – a więc posiadać wszystkie sprzęty niezbędne do wykonywania danej czynności
  • ergonomiczne – układ stanowiska pracy w linii produkcyjnej powinien zapewniać jak najbardziej komfortowe wykonywanie wszystkich czynności, osiąga się to m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniej ilości miejsca oraz rozkładu poszczególnych urządzeń
  • dobrze oświetlone – dostateczna ilość oświetlenia znacząco wpływa na komfort i bezpieczeństwo wykonywanych czynności
  • bezpieczne – a więc wykonane zgodnie ze wszelkimi standardami bezpieczeństwa, aby praca przy nim nie narażała zdrowia i życia pracownika na szwank
  • ciche – zbyt wysokie natężenie dźwięków przez dłuższy czas może prowadzić do bardzo poważnego uszczerbku na zdrowiu fizycznym i psychicznym pracownika. Dlatego w projektowaniu stanowisk przykłada się dużą wagę do zminimalizowania natężenia otaczających dźwięków

Dlaczego odpowiedni projekt stanowiska pracy jest tak ważny?

Prawidłowy, ergonomiczny rozkład stanowiska pracy przynosi korzyść zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. Dzięki niemu możliwie jest stworzenie odpowiednich warunków do poprawienia efektywności produkcji, a także zwiększenia komfortu oraz poziomu bezpieczeństwa pracownika. Nie należy również zapominać o tym, że zapewnienie pracownikom odpowiednich stanowisk pracy jest obowiązkiem pracodawcy – wszelkie zaniedbania w tym zakresie mogą prowadzić do odpowiedzialności karnej.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz