Materiał Partnera

Na czym polega pośrednictwo transportowe?

Na czym polega pośrednictwo transportowe?

Ciężko jednoznacznie zdefiniować pojęcie „pośrednictwo transportowe”, ponieważ w polskim kodeksie cywilnym brak jest przepisów regulujących umowę o pośrednictwo – jest ona tzw. umową nienazwaną. Najprościej można stwierdzić, że jest to działalność, która polega na kojarzeniu kontrahentów w transakcjach transportowych. W poniższym artkule dokładniej wyjaśniamy zakres usług pośrednika transportowego.

Zakres usług pośrednika transportowego

Pośrednictwo transportowe jest formą umowy, która nie posiada w polskim kodeksie cywilnym żadnych szczególnych przepisów regulujących. Ma ono charakter kojarzenia kontrahentów transakcji handlowych z pomocą osoby trzeciej, której celem jest doprowadzenie do porozumienia lub załatwienia wyznaczonych spraw pomiędzy stronami. Tego typu pośrednik może oferować wiele usług, m.in. wyszukanie i wskazanie właściwego partnera, komunikowanie ze sobą obu stron, przekazywanie ofert oraz warunków umowy, prowadzenie negocjacji, a także badanie, czy przedmiot świadczenia nie ma wad fizycznych lub prawnych i przygotowanie odpowiednich dokumentów. Można zatem powiedzieć, że pośrednictwo przy przewozie rzeczy jest jednym z elementów działalności spedycyjnej w zakresie transportu drogowego.

Pośrednictwo transportowe tylko z licencją

Należy pamiętać, że działalność gospodarcza polegająca na pośrednictwie transportowym wymaga uzyskania odpowiedniej licencji, która wydawana jest przez starostę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Powinien on również spełniać ustawowe wymogi dotyczące zdolności finansowej. Wykonywanie pośrednictwa transportowego bez wymaganych uprawnień może grozić nałożeniem na podmiot kary grzywny w wysokości 8 000 zł. Ponadto pośrednictwo transportowe nie dotyczy jedynie przewoźników, którzy wykonują przewozy poprzez podwykonawców. Zgodnie z prawem odpowiedzialność za działanie lub jego zaniechanie przez podwykonawcę ponosi na zasadzie ryzyka wykonawca.

Pośrednik transportowy nie działa w imieniu zleceniodawcy ani przewoźnika, którego angażuje do przewozu, tylko w imieniu własnym. Z każdym zawiera odrębne umowy, dlatego jest stroną zarówno dla zleceniodawcy, jak i przewoźnika. Charakter działalności pośrednika przypomina zatem działalność handlową, w której występuje kupno i sprzedaż. Przychodem jest zaś różnica pomiędzy ceną zakupu i ceną sprzedaży – wyjaśnia spedytor z firmy spedycyjnej Vomax, która oferuje swoim klientom kompleksową obsługę usług logistycznych, w tym spedycyjnych i transportowych, na terenie całej Europy. 
Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz