Artykuł sponsorowany

Na czym polega odbiór odpadów przemysłowych?

Na czym polega odbiór odpadów przemysłowych?

Trudno sobie wyobrazić efektywne i zgodne z obowiązującym prawem funkcjonowanie fabryki bez odbioru odpadów przemysłowych. Ten rodzaj odpadów bez odpowiedniego składowania i utylizacji może zagrażać środowisku naturalnemu, dlatego tak ważny jest ich zagospodarowanie przez uprawnioną do tego firmę.

Czym są odpady przemysłowe?

Na początek kilka słów o samych odpadach. Odpady przemysłowe powstają w czasie produkcji bądź eksploatacji sprzętu. Wytwarzane są nie tylko w dużych fabrykach, ale też w wielu innych miejscach jak na przykład szpitale, magazyny, warsztaty samochodowe czy firmy budowlane. Obowiązujące prawo nakłada na firmy obowiązek usuwania odpadów przemysłowych – szczególnie jest to egzekwowane w przypadku dużych korporacji, które produkują ich znaczną ilość. Część odpadów przemysłowych to odpady klasyfikowane jako niebezpieczne, a więc takie, które mogą zagrażać środowisku oraz zdrowiu i życiu ludzi. Takie odpady muszą być unieszkodliwiane. Wśród odpadów przemysłowych występują zarówno odpady w formie stałej, jak i płynnej, najczęściej są to: sprzęt elektroniczny i komputery, zużyte źródła światła, płyny szlifierskie, zużyte akumulatory, zaolejone czyściwo, odpady produkcyjne, odpady tworzyw sztucznych, odpady z przetwórstwa żywności, żywność przeterminowana, olej, odpady ropopochodne, AGD, urządzenia chłodnicze oraz wiele innych.

Utylizacja odpadów przemysłowych

Nie wszystkie odpady przemysłowe dają się utylizować, tylko w przypadku części z nich możliwa jest biodegradacja. Jak zauważa nas ekspert z firmy Korona S.C., metoda recyklingu zależy od tego, z jakiego materiału dane odpady zostały zrobione. Np. w przypadku odpadów chemicznych stosuje się odpowiednie reakcje fizykochemiczne unieszkodliwiające je. Recykling jest nie tylko najbardziej ekologiczną formą unieszkodliwiania odpadów przemysłowych, ale też najbardziej opłacalną dla ich dostawców. Ale jeśli nie jest możliwy, odpady są spalane lub zakopywane.

Jak wygląd odbiór odpadów?

Do odbioru i wywozu odpadów przemysłowych są upoważnione wyłącznie koncesjonowane firmy. Powinny  one dysponować odpowiednim wyposażeniem do gromadzenia, odbioru i utylizacji odpadów takim jak pojemniki i kontenery oraz środki transportu umożliwiające ich bezpieczne przewożenie. Jest to szczególnie ważne w przypadku odpadów niebezpiecznych. Bardzo przydatny okazuje się też nowoczesny sprzęt czyszczący umożliwiający czyszczenie np. separatorów substancji ropopochodnych czy tłuszczu. Przed rozpoczęciem współpracy z daną firmą warto sprawdzić, czy ma stosowne uprawnienia do transportu i zbierania odpadów. Jeśli tak, to ona przejmuje za nie odpowiedzialność prawną. 

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz