Materiał Partnera

Na czym polega naprawa urządzeń przemysłowych, takich jak suwnice?

Na czym polega naprawa urządzeń przemysłowych, takich jak suwnice?

Współczesny przemysł ciężki nie istniałby, gdyby nie urządzenia do transportu bliskiego. Dzięki nim możliwe jest przenoszenie ciężkich, kilkunastotonowych ładunków na stanowiska robocze, place budowy czy na hale magazynowe. Aby nie dopuścić do spadku wydajności prac, przestojów w realizacji zleceń należy poddawać je okresowym przeglądom, a w razie awarii, możliwie jak najszybciej usunąć usterki.

Dźwignice używane są do transportu ładunków. Najpowszechniej stosowane są:

 • wciągniki – urządzenia o zwartej budowie, zbudowane są z obudowy, w której wszystkie części są zabudowane,
 • wciągarki – urządzenia, w których wszystkie elementy są zamontowane na ramie,
 • suwnice – urządzenia, które jako jedyne pozwalają na przemieszczanie ładunków zarówno pionie, jak i w poziomie.

Istotną rolą dla utrzymania produkcji na możliwie najwyższym poziomie, jest poddawanie naprawom używanych dźwignic, możliwie w najwcześniejszym momencie, od zauważenia odchyleń od standardowego ich zachowania się. Właściwy sposób użytkowania urządzeń oraz poddawanie ich modernizacji pozwala na rozwój i zwiększanie efektywności prac.

Kiedy należy wezwać specjalistyczne firmy do naprawy suwnic?

Każde nawet najmniejsze odchylenie od standardowego zachowania się maszyny powinno być poddane co najmniej konsultacji z konkretnie wybraną firmą serwisującą suwnice. Ważne jest, aby wybrana przez nas firma zajmująca się naprawą maszyn przemysłowych miała odpowiednie uprawnienia do naprawy urządzeń dozorowanych. Uprawnienia te nadawane są przez Urząd Dozoru Technicznego. Dodatkowo o sukcesie usługi naprawy suwnic bądź o poprawnym przeprowadzeniu ich serwisu, decyduje posiadany przez serwis suwnic:

 • wysoce wyspecjalizowany sprzęt diagnostyczny,
 • dostęp do części zamiennych,
 • doświadczenie w branży naprawy sprzętu dozorowanego.

Przykładem sprawdzonej firmy, specjalizującej się w naprawie oraz dodatkowo w modernizacji i serwisie suwnic, jest firma TAK CRANES SP. Z O.O.

Na czym polega remont suwnic? Kiedy wezwać serwis?

Remont suwnicy każdorazowo poprzedzony powinien być dogłębną diagnostyką całego urządzenia, nie powinien ograniczać się jedynie do usunięcia zgłaszanych przez klienta usterek, uchybień w funkcjonowaniu. Firmę serwisującą suwnice warto zamówić, gdy:

 • upłynął czas eksploatacji urządzenia, podany przez producenta urządzenia,
 • w momencie zauważenia pierwszych oznak zużywania się elementów konstrukcyjnych suwnicy,
 • kiedy obecna wydajność urządzenia jest za słaba względem zapotrzebowania produkcyjnego,
 • w momencie rozszerzania zakresu pracy urządzenia,
 • w momencie zmian w obowiązujących normach, przepisach warunkujących użytkowanie suwnic,
 • celem modernizacji używanych suwnic, by ograniczyć koszty regularnych konserwacji.

Naprawa suwnic zmierza do modernizacji urządzenia, które prowadzi finalnie do przebudowy urządzenia, ulepszenia go i zwiększenia bezpieczeństwa. Chodzi tu zazwyczaj o wymianę wciągników, wózków, układów sterowniczych i innych instalacji, a czasami również kabin dla operatorów.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz