Materiał Partnera

Na czym polega mikrorachunek podatkowy w działalności gospodarczej?

Na czym polega mikrorachunek podatkowy w działalności gospodarczej?

Nowy rok oznacza nowe zmiany podatkowe. Między innymi zalicza się do nich wprowadzenie mikrorachunku podatkowego, również dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Takie rozwiązanie ma ułatwić uiszczanie wymaganych należności oraz zaległości do Urzędu Skarbowego. To dedykowane każdemu podmiotowi posiadającemu NIP bądź PESEL konto, na które należy dokonywać opłat związanych z podatkiem CIT, PIT oraz VAT.

Charakterystyka mikrorachunku podatkowego

Rozwiązanie weszło w życie od 1 stycznia 2020 roku. Dotyczy to wszystkich osób, które posiadają numer NIP lub PESEL, czyli zarówno osób prowadzących, jak i nieprowadzących działalność gospodarczą. Mikrorachunek podatkowy stanowi indywidualne konto bankowe dla każdego podatnika oraz płatnika CIT, PIT oraz VAT. Służy do dokonywania wpłat wymienionych podatków, a także m.in.: opłat skarbowych, odsetek od pożyczek udzielonych z budżetu krajowego lub zagranicznego, grzywien, mandatów, kar porządkowych, należności celnych, kosztów postępowania administracyjnego etc. Tak więc każdy przedsiębiorca będący VAT-owcem jest zobligowany do dokonania stosownego rozliczenia podatkowego na koniec każdego roku. Wszelkie niedopłaty muszą być uiszczone na wygenerowany mikrorachunek.

Zaległości podatkowe i zwroty

To także nieodłączna kwestia corocznego regulowania kwestii podatkowych w przedsiębiorstwie. Ewentualne powstałe nadpłaty będą zwracane płatnikom według obowiązujących dotychczas zasad, czyli na rachunek bankowy podany w CEIDG, NIP-8 lub w przypadku mechanizmu split-payment na specjalny rachunek VAT. W razie występujących zaległości przedsiębiorca lub podmiot zajmujący się sprawami księgowymi w firmie, na przykład biuro rachunkowe Duet z Łodzi, powinien wskazać zarówno, za jaki podatek jest uiszczana kwota, jak i okres, którego dotyczą braki. W sytuacji, w której informacje takie nie zostaną podane w przelewie, Urząd Skarbowy księguje wpłatę na zaległość z najstarszą datą.

Korzyści wynikające z mikrorachunku

Przede wszystkim wdrożenie takiego rozwiązania ma na celu ujednolicenie systemu wpłat podatkowych. Dotychczas podatnicy oraz płatnicy musieli uiszczać opłaty na różne numery rachunków. W razie pomyłki, konieczność przeksięgowania zabierała dużo czasu ze względu na wykonanie szeregu formalności. Na ten moment każdy posiada indywidualny i jeden numer do regulowania wszystkich należności wobec Urzędu Skarbowego, co znacznie usprawnia cały proces. Ponadto wygenerowany numer pozostaje niezmienny, nawet w razie zmiany adresu siedziby firmy, a tym samym przynależności do innego oddziału US. Również uzyskanie zaświadczeń o braku zaległości będzie wiązało się ze zdecydowanie krótszym czasem oczekiwania.

Opracowanie:
Łódź, Niemojewskiego 12
tel. 42 613 12 51
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz