Materiał Partnera

Na czym polega i jak przebiega wycena nieruchomości?

Na czym polega i jak przebiega wycena nieruchomości?

Wycena nieruchomości dokonywana jest z kilku powodów. Przeprowadza się ją między innymi w przypadku kupna lub sprzedaży nieruchomości, podczas zaciągania kredytu hipotecznego, ustalenia czynszu za użytkowanie wieczyste oraz ustalenia wysokości zadośćuczynienia za wywłaszczenie nieruchomości. Sporządzaniem wyceny nieruchomości zajmuje się rzeczoznawca majątkowy.

Trzy elementy wyceny nieruchomości

Proces wyceny nieruchomości podzielić możemy na trzy etapy. Pierwszym z nich gromadzenie informacji pochodzących z rynku nieruchomości. W ten sposób powstaje baza danych rynkowych. Następnie przyjmowana jest ona za podstawę dalszej analizy tego, jak poszczególne parametry nieruchomości wpływają na ich wartości rynkowe.

Trzecim i ostatnim etapem jest wyszczególnienie parametrów konkretnej nieruchomości oraz wynikającej z nich wartości, czyli właściwa wycena nieruchomości.

Przeprowadzaniem tych czynności zajmować mogą się tylko osoby uprawnione, którymi są rzeczoznawcy majątkowi. Usługi takie prowadzi kancelaria prowadzona przez Teresę Kiczan.

Ważne są również sposoby przeprowadzania wycen, których jest kilka i które muszą być odpowiednio dobrane do konkretnego przypadku.

Metody wyceny dla nieruchomości niekomercyjnych

Odpowiednio dobrany sposób szacowania pozwoli na zachowanie obiektywizmu oraz rzetelności. Ma te szczególnie ważne znaczenie, gdy wycena wykonywana jest na potrzeby postępowania administracyjnego lub sądowego. Właściwe podejście i metodę wybiera rzeczoznawca nieruchomości. Kieruje on się przy tym celem wyceny, rodzajem i położeniem nieruchomości, jej przeznaczeniem na planie miejscowym, stanem nieruchomości oraz danymi rynkowymi.

W przypadku wyceny mieszkań zastosowanie znajdzie metoda korygowania ceny średniej. Jest ona efektywna wobec obiektów, dla których istnieje stabilny rynek, a cechy nieruchomości są zestandaryzowane, podlegające niewielkim zmianom lub niezmienne. W ten sposób możemy mówić o średniej cenie lokali mieszkaniowych na określonym terenie, na przykład mieście.

Dla wyceny domów jednorodzinnych optymalna będzie metoda porównywania nieruchomości parami. Tu obrót jest mniej stabilny i nie można mówić o kształtowaniu się średnich cen. Jednak same nieruchomości mają nadal niewielkie różnice w zakresie cech rynkowych, co pozwala na wprowadzenie tak samo niewielkich poprawek. Możliwa w ten sposób jest ocena wartości poprzez zestawienie dwóch nieruchomości podobnych.

Nieruchomości komercyjne

Ze względu na brak płynnego rynku, licznych cech podobieństwa i możliwości wskazania średnich cen, dla nieruchomości komercyjnych stosowana jest metoda analizy statystycznej rynku. Polega ona na analizie, jak zmienne cechy nieruchomości wpływają na jej wartość w konfrontacji z całym zakresem zmienności cech oraz cen rynku.

Opracowanie:
Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz