Materiał Partnera

Na czym polega geodezyjna obsługa inwestycji?

Na czym polega geodezyjna obsługa inwestycji?

Każdy posiadacz nieruchomości prędzej czy później zetknie się z geodetą. Prace geodezyjne wymagane są prawnie. Bardzo wiele zmian, jakich dokonujemy na swoich działkach, musi być nadzorowanych przez geodetę. Do najważniejszych należą zmiana topografii terenu oraz stawianie nowego budynku. Geodeta jest także niezbędny przy pracach rozbiórkowych, a także na etapie użytkowania nieruchomości.

Czym jest geodezyjna obsługa inwestycji?

Budowanie domu, garażu czy składziku na naszej działce wymaga od nas zatrudnienia geodety, który wykona dla nas odpowiednie pomiary. W obszar jego kompetencji wchodzi wiele kompleksowych czynności geodezyjnych związanych z inwestycją. Pojawiają się one na każdym etapie budowy i są konieczne z punktu widzenia prawa. Są to między innymi:

  • założenie oraz pomiar osnowy realizacyjnej,
  • wyznaczenie granic terenu,
  • tyczenie głównych osi obiektów budowlanych,
  • zakładanie roboczych znaków wysokościowych,
  • sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,
  • badanie przemieszczeń i odkształceń.

Geodezyjna obsługa inwestycji dotyczy nie tylko budownictwa ogólnego, ale też przemysłowego, a także komunikacyjnego. Zajmuje się obiektami drogowymi, inżynierskimi, handlowymi i biurowymi, mieszkalnymi, sportowymi oraz każdego rodzaju uzbrojeniem podziemnym.

Etapy geodezyjnej obsługi inwestycji

Geodezyjna obsługa inwestycji nie kończy się na samej budowie. Jeszcze przed jej rozpoczęciem geodeta przystępuje do prac prowadzących do wytyczenia budowli na terenie budowy. W ten sposób zapewniamy planowanym obiektom odpowiednie, zgodne z projektem usytuowanie. Szczególnie istotne jest to, gdy chcemy postawić na działce kilka budynków lub stawiamy nowy obok już istniejącego. W trakcie samej budowy geodeta kontroluje prawidłowość wykonywanych prac. Opisy wykonywanych przez niego czynności trafiają do dziennika budowy. Po oddaniu budynku do użytku prace geodezyjne muszą być wykonane raz jeszcze – do wykonania inwentaryzacji powykonawczej. Obejmuje ona np. wprowadzenie budynku na zasadniczą mapę terenu oraz do ewidencji gruntów.

Obsługa inwestycji na wysokim poziomie

Planując budowę warto oddać prace geodezyjne w ręce fachowców pracujących na renomowanym sprzęcie. Takimi fachowcami są niewątpliwie profesjonaliści z pracowni geodezyjnej Pomiar z Pabianic. Oferują nie tylko geodezyjną obsługę inwestycji, ale również inne prace geodezyjne, takie jak podział nieruchomości, pomiary kontrolne, sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz