Materiał Partnera

Na czym polega geodezyjna obsługa budowy?

Na czym polega geodezyjna obsługa budowy?

Skonstruowanie obiektu wymaga zatrudnienia nie tylko fachowej ekipy budowlanej, ale też geodety, którego usługi okazują się nie tylko pomocne, ale też konieczne. Kompleksowa geodezyjna obsługa budowy obejmuje wiele czynności, a ich wykonaniem może zająć się jedynie uprawniony geodeta z odpowiednimi kwalifikacjami. Jakie dokładnie pomiary wykonuje się w ramach usług geodezyjnych?

Precyzja przede wszystkim

Geodezyjna obsługa budowy może dotyczyć wielu obiektów. Kompleksowe usługi obejmują zarówno budynki różnego typu, jak i sieci uzbrojenia terenu czy inne obiekty liniowe bądź powierzchniowe. Pierwszym etapem działań uprawnionego geodety jest zazwyczaj wstępna weryfikacja i opinia koncepcji. Specjalista sprawdza założenia projektowe i kompletność wszelkiej dokumentacji związanej z budową. Niezbędne jest przeprowadzanie pomiarów, które charakteryzować musi wysoka precyzja. Łukasz Załęski Usługi Geodezyjne to firma w sposób profesjonalny wykonująca dokładne pomiary obejmujące m.in. wysokość charakterystycznych punktów terenu. Niezwykle ważne jest też tyczenie. W przypadku np. obiektów budowlanych oznacza to fizyczne zaznaczenie na terenie założeń znajdujących się w projekcie. Zazwyczaj takie tyczenie związane jest z głównymi osiami konstrukcyjnymi i specyficznymi punktami obiektu. Czynności wykonywane przez geodetę są wpisywane do dziennika budowy i muszą być przeprowadzone precyzyjnie, co wyeliminuje możliwość powstania problemów z dopuszczeniem inwestycji budowlanej do użytku. Co jeszcze gwarantuje geodeta na placu budowy?

Kontrola na każdym etapie

Geodeta na placu budowy niezbędny jest ze względu na istotne nadzorowanie każdego etapu realizacji inwestycji. Dokonywanie pomiarów kontrolnych oraz montażowych jest konieczne do nanoszenia odpowiednich poprawek i eliminowania powstałych błędów konstrukcyjnych lub ujawnionych niezgodności z projektem. Kompleksowa obsługa geodezyjna budowy to także inwentaryzacja powykonawcza, którą wykonuje się po zakończeniu prac budowlanych. Geodeta przeprowadza szereg czynności technicznych, na podstawie których sporządza niezbędną dokumentację – pozwala ona na naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Warto wiedzieć, że pomiary dokonane w ramach inwentaryzacji powykonawczej powinny odpowiadać pomiarom sytuacyjno-wysokościowym. Rzetelnie i precyzyjnie zrealizowane usługi geodezyjne to konieczność w kontekście właściwego skonstruowania obiektu budowlanego oraz możliwości oddania go do użytku.

Opracowanie:
Ciechanów, Witosa 63B lok. 34
tel. 696 680 320
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz