Materiał Partnera

Na czym polega czyszczenie separatorów i tłuszczowników?

Na czym polega czyszczenie separatorów i tłuszczowników?

Uzdatnianie ścieków ma zapewnić, że będą one mogły zostać ponownie wykorzystane. Aby nieczystości faktycznie mogły być powtórnie spożytkowane, należy zadbać o wszystkie elementy, które służą do ich oczyszczania. Prawidłowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej jest możliwe między innymi dzięki sprawnym tłuszczownikom i separatorom. W jaki sposób trzeba je czyścić?

Separatory i tłuszczowniki – co to takiego?

Separatory stosuje się, aby oczyścić ścieki przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacyjnej. Ich działanie opiera się o dwa procesy – sedymentację oraz flotację. Pozwala to na oddzielenie ze ścieków płynnych zanieczyszczeń. Separatory składają się z komory osadowej, w której zostają zatrzymane wszystkie zanieczyszczone cząstki. Następnie trafiają one do komory separacji, gdzie zachodzi proces flotacji. Polega on na tym, że ścieki zostają oczyszczone z cząstek, które mają mniejszą gęstość niż woda. Dopiero wtedy mogą zostać przetransportowane do sieci kanalizacyjnej.

Separatory służą do zatrzymywania różnego typu zabrudzeń. Niektóre z nich zostały stworzone z myślą o oczyszczaniu ścieków z substancji ropopochodnych, a inne służą do zatrzymywania skrobi. Natomiast separatory mające za zadanie odizolowywanie od ścieków tłuszczu są nazywane tłuszczownikami.

Separatory, a w tym i tłuszczowniki muszą być w doskonałym stanie, aby skutecznie zatrzymywać zabrudzenia znajdujące się w ściekach. Jeżeli kwestia ich czyszczenia zostanie zaniedbana, mogą wystąpić poważne problemy z funkcjonowaniem instalacji kanalizacyjnej” – opowiada ekspert z firmy EKOPROD.

W jaki sposób należy dbać o separatory i tłuszczowniki?

Separatory i tłuszczowniki powinny być konserwowane oraz czyszczone ściśle zgodnie z zaleceniami ich producenta. Przyjmuje się jednak, że częstotliwość tych prac zależy od branży, w jakiej są wykorzystywane oraz przewidywanej ilości zanieczyszczeń, które muszą zatrzymywać.

Oczyszczanie separatora zawsze zaczyna się od spuszczenia z niego wody. W dalszej kolejności specjaliści przyglądają się jego podzespołom i dokładnie je czyszczą. Prace takie obejmują czyszczenie filtrów, osadnika oraz pływaka.

Firma, która zajmuje się czyszczeniem separatorów i tłuszczowników, musi być wyposażona w specjalny sprzęt, taki jak na przykład wydajne pompo-sprężarki oraz wozy asenizacyjne. Bardzo istotne jest, aby nieczystości zostały następnie w prawidłowy sposób zutylizowane, czego wymagają przepisy dotyczące ochrony środowiska. Po zakończeniu czyszczenia separatory i tłuszczowniki są ponownie napełniane czystą wodą.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz