Materiał Partnera

Na czym polega audyt energetyczny budynku mieszkalnego

Na czym polega audyt energetyczny budynku mieszkalnego

Audyt energetyczny to procedura prowadząca do uzyskania informacji na temat zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków, działalności – handlowej i przemysłowej – a także usługi prywatnej bądź publicznej. Służy zdobyciu informacji o tym, jak uzyskać opłacalną oszczędność energii i powiadamia o wynikach zaangażowane podmioty. Wskazuje w ten sposób najkorzystniejszy kierunek modernizacji.

Ocena budynków mieszkalnych

Celem audytu energetycznego budynku mieszkaniowego jest określenie zakresu finansowo-rzeczowego inwestycji prowadzącej do obniżenia wysokości rachunków za ogrzewanie pomieszczeń i wody. Pozwala dokładnie wskazać ilość zużywanej energii optymalne rozwiązania techniczne, organizacyjne i formalne wraz z ich opłacalnością w konkretnej sytuacji.

Prowadzeniem ekspertyzy zająć się może Waldemar Zwolski Pracownia obsługi inwestycji.

Audyt energetyczny stanowi założenia do projektu budowlanego, dlatego włączony jest w zakres usług budowlanych. To także podstawa do weryfikacji mocy zamówionej, ponieważ obejmuje obliczenie rzeczywistego zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej.

Inną ważną częścią audytu będzie kosztorys. Kredyt na inwestycję przyznawany jest bowiem dopiero po pozytywnej weryfikacji audytu i uzgodnieniu zdolności kredytowej inwestora. Spłata owego kredytu następuje po części właśnie dzięki zmniejszonym kosztom ogrzewania.

Audyt energetyczny obejmuje wiec swoim zakresem ocenę aktualnego stanu technicznego budynku oraz jego instalacji grzewczych, określenie charakterystyki energetycznej budynku, wykaz usprawnień, jakie wejdą w skład przedsięwzięcia modernizacyjnego. Ponadto zawiera się w nim także techniczny opis każdej proponowanej inwestycji termomodernizacyjnej oraz ocena wszystkich możliwych rozwiązań pod względem ekonomicznym i określenie czas zwrotu kosztów.

Dokumenty i podstawa prawna

Produktem, jeśli można tak to nazwać, audytu jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. To oficjalny dokument, w którym zawarte zostały informacje i oceny uzyskane podczas przeprowadzania audytu, dotyczące aktualnego stanu – możliwości technicznych i zapotrzebowania.

Audytor ocenia budynek na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów, dwóch dotyczących jej  rozporządzeń z 2009 roku określających szczegółowy zakres i formy audytu energetycznego oraz rozporządzenia w sprawie świadectw energetycznych. Wszystkie te dokumenty stanowią część prawa budowlanego.

Opracowanie:
Warszawa, Wrocławska 14 lok. 25
Oceń artykuł (1)
2.0
Komentarze
Dodaj komentarz