Materiał Partnera

Na czym polega audyt efektywności energetycznej?

Na czym polega audyt efektywności energetycznej?

Przedsiębiorstwa, które zatrudniają ponad 250 pracowników lub osiągają roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, który przekracza równowartość 50 milionów euro bądź sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat są wyższe niż 43 miliony euro, muszą przeprowadzić obowiązkowy audyt energetyczny.

Co powinien zawierać audyt efektywności energetycznej?

Audyt efektywności energetycznej jest według Ustawy o efektywności energetycznej opracowaniem, które zawiera:

  • analizę zużycia energii i stanu obiektu, urządzeń technicznych lub instalacji,
  • wykaz przedsięwzięć, które służą poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji,
  • informacje o ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Skutki przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej

Wykonanie audytu efektywności energetycznej jest niezbędne do uzyskania świadectwa efektywności energetycznej, czyli tzw. białego certyfikatu, który stanowi potwierdzenie zrealizowania przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej oraz oszczędności energii. System ten jest mechanizmem rynkowym, który stymuluje wdrażanie proenergetycznych rozwiązań w gronie przedsiębiorstw sprzedających prąd, gaz lub ciepło.

Podczas audytu efektywności energetycznej przeprowadza się szereg czynności prowadzących do identyfikacji źródeł, które generują straty energii, egzergii oraz czynnika w obiegu, określają rzeczywisty poziom odniesienia w stosunku do aktualnych rozwiązań technicznych w tej dziedzinie i przedstawiają propozycję możliwych operacji, mogących zminimalizować zidentyfikowane straty. Ponadto mają one na celu wykonanie uproszczonej analizy dla określenia podstawowych wskaźników ekonomicznych zaproponowanych działań.

Możliwa kara pieniężna

W przypadku nieprzeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwo podlega karze pieniężnej, której wysokość jest ustalana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z uwzględnieniem zakresu i powtarzalności naruszeń oraz możliwości finansowych ukaranego podmiotu. Maksymalna kara nie może jednak przekraczać 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym – wyjaśnia specjalista z firmy IT-energy z siedzibą w Poznaniu, która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze energetycznej. 

Swoim klientom, oprócz audytów efektywności energetycznej, oferuje projektowanie i realizację sieci elektroenergetycznych, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, kompensację mocy biernej, rozwiązywanie problemów związanych z korzystaniem z energii elektrycznej oraz doradztwo elektroenergetyczne.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz