Materiał Partnera

Na czym polega audyt BHP w firmie?

Na czym polega audyt BHP w firmie?

Każdy pracodawca, zarówno małej firmy biurowej, jak i dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego, musi dbać o bezpieczeństwo pracy swojego zespołu. To na nim spoczywa odpowiedzialność wdrażania odpowiednich systemów BHP, wraz z oceną ryzyka zawodowego, szkoleniami, czy też z wysyłaniem pracowników na okresowe badania lekarskie. Wielokrotnie zatem przedsiębiorcy decydują się podejmować współpracę z pracowniami BHP, które wykonują szczegółowe audyty, również dotyczące takich spraw, jak kontroli warunków przeciwpożarowych.

Zakres przeprowadzanych audytów BHP

Audyty BHP są przeprowadzane w różnych celach. Często są one elementem stałego nadzorowania środowisk pracy i budynków, pod kątem eliminowania wszelkich zagrożeń. Niekiedy poprzedzają one zaś kontrole urzędowe tak, aby na dane przedsiębiorstwo nie zostały nałożone kary finansowe, za uchybienia w stosowaniu przepisów BHP. Jeśli chodzi zaś o sam zakres przeprowadzanych audytów, może on dotyczyć tylko oceny ryzyka zawodowego, lub warunków przeciwpożarowych, a może też być rozszerzony na każdy element funkcjonowania firmy.

Wielokrotnie w ramach audytów BHP sprawdzane są: sprawność urządzeń elektromagnetycznych, warunki pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, drogi ewakuacyjne, warunki pracy w pomieszczeniach i na stanowiskach, wykazy prac szczególnie niebezpiecznych, stany techniczne urządzeń podlegających dozorom, badania profilaktyczne do celów sanitarno-epidemiologicznych, czy też sprawdzana jest znajomość pracowników zasad udzielania pierwszej pomocy. Audyty BHP dotyczą także aktualizowania wiedzy szkoleniowej w zakresie ochrony ppoż. i BHP, czy też dotyczą nadzorowania pracy powołanych w firmach komisji BHP.

Zwieńczeniem audytu są szczegółowe raporty, wraz z planami naprawczymi, które firma musi samodzielnie lub przy pomocy specjalistów BHP, wdrożyć w swojej organizacji.

Kto przeprowadza audyty BHP?

Audyty BHP dla klientów biznesowych, a także publicznych, przeprowadzają dzisiaj wyspecjalizowani oraz uprawnieni eksperci BHP, którzy często zatrudnieni są w specjalistycznych pracowniach, oferujących usługi BHP. Tak jest w przypadku Krystyny Wygrab z Wałbrzycha, która gwarantuje właśnie audyty BHP, szkolenia przeciwpożarowe, czy też ocenę ryzyka zawodowego. Wszystkie działania wykonywane są zaś na podstawie złożonej dokumentacji, a nawet projektów, co pozwala w danych organizacjach wprowadzać najbardziej restrykcyjne normy BHP. To zaś przekłada się zaś na wyższą produktywność pracowników, wyższe zadowolenie zespołu pracowniczego, a nawet na znacznie wyższe zaufanie swoich kontrahentów! Wielokrotnie firma z wdrożonymi nowoczesnymi metodologami BHP, jest znacznie droższa przy sprzedaży udziałów. Dzisiaj zatem zarówno małe, jak i duże firmy usługowe, handlowe, czy produkcyjne, korzystają z usług audytów BHP. 

Jeśli szukasz dobrej firmy, która zagwarantuje również szkolenia pracowników, oraz kadry menadżerskiej, z zakresu Prawa Pracy, RADO, prowadzenia rekrutacji, czy też prowadzenia dokumentacji firmowej, w tym tej dotyczącej BHP, zgłoś się do wspomnianego podmiotu: Kompleksowych usług z zakresu Prawa Pracy i BHP Krystyny Wygrab

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz