Materiał Partnera

Na czym polega audyt bezpieczeństwa?

Na czym polega audyt bezpieczeństwa?

Mienie należące do firmy, a także gromadzone w niej dane i informacje powinny być otoczone specjalną ochroną. Oczywiście właściciele przedsiębiorstw wdrażają w tym celu specjalne procedury oraz instalują systemy, które mają zagwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa. Jednak bardzo trudno jest samodzielnie ocenić, czy zastosowane rozwiązania działają wydajnie i skutecznie. W celu ich ewaluacji przeprowadza się audyt bezpieczeństwa.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt bezpieczeństwa?

Specjaliści zajmujący się przeprowadzaniem audytów bezpieczeństwa dokonują bardzo dokładnej wizji lokalnej w ewaluowanym obiekcie. Na tej podstawie rzetelnie i obiektywnie odpowiadają na pytanie o to, czy jest on we właściwy sposób chroniony.

Dzięki przeprowadzonemu audytowi można dowiedzieć się, czy system ochrony działa
w pełni sprawnie
. Nawet jego najmniejsze niedoskonałości mogą ułatwić zadanie nieproszonym gościom. Ponadto w czasie audytu sprawdza się także wydajność instalacji zabezpieczeń i to, czy jest przystosowana do specyfiki konkretnego obiektu.  Rozwiązania dotyczące ochrony oceniane są również pod kątem skuteczności.

Wynika z tego jasno, że audyt ma na celu zminimalizowanie ryzyka takich niepożądanych zdarzeń, takich jak włamania, kradzieże, niszczenie mienia firmy, pożary i inne wypadki.

„Audyt nie kończy się wtedy, kiedy specjaliści opuszczają siedzibę firmy. Do ich obowiązków należy także sporządzenie szczegółowego raportu. Zawarte są tam wnioski z przeprowadzonego audytu. Co ważniejsze, są tam także wskazane sposoby na to, jak poprawić skuteczność systemu ochrony „– mówi ekspert z firmy GRUPA „BEST SECURITY”.

Jakie czynności wchodzą w zakres audytu bezpieczeństwa?

Na początku fachowcy dokonują wizji lokalnej obiektu. Ich zadaniem jest również zapoznanie się z istniejącymi zabezpieczeniami, do których mogą należeć system kontroli dostępu, przeciwpożarowy, a także zamontowany monitoring. W ich kompetencjach leży ustalenie, czy wdrożone systemy bezpieczeństwa są poprawnie skonfigurowane. Muszą oni także ocenić procedury bezpieczeństwa w danej firmie, a zwłaszcza ich efektywność ich działania oraz spójność.

Specjaliści przeprowadzający audyt bezpieczeństwa sprawdzają również znajomość tych procedur przez osoby, które pracują w różnych działach firmy. Są oni w stanie wskazać zagrożenia, jakie mogą pojawić się w siedzibie przedsiębiorstwa. Audyt polega także na ocenie dokumentacji technicznej dotyczącej systemu zabezpieczeń.

Wszystkie wnioski muszą znaleźć się w szczegółowym raporcie. Jest to cenne źródło wiedzy dla właściciela obiektu – może się on z niego dowiedzieć, czy jego dobytek jest odpowiednio zabezpieczony.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz