Artykuł sponsorowany

Na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy na życie? Ubezpieczenie na życie - Anna Remża

Na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy na życie? Ubezpieczenie na życie - Anna Remża

Polisa na życie to standardowy produkt, który oferują wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe osobom pragnącym zabezpieczyć finansowo przyszłość swoich bliskich w razie swojej nagłej, niespodziewanej śmierci. Na polskim rynku istnieje obecnie mnóstwo różnych ofert krajowych i zagranicznych ubezpieczycieli i są one nieustannie modyfikowane, co utrudnia podjęcie decyzji zakupowej. W naszym artykule podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy indywidualnej na życie.

Klasyczny wariant ubezpieczenia jest bardzo prosty i zakłada, że w razie utraty życia osoby ubezpieczonej, uposażeni otrzymają stosowne świadczenie, którego wysokość wynika z zapisów umowy. Kontrakt zawarty jest na czas określony, maksymalnie do 75 roku życia ubezpieczonego, a właściciel polisy uiszcza regularnie składki na konto towarzystwa ubezpieczeniowego. Co ważne, zakres takiej ochrony oraz sumę ubezpieczenia można zawsze dopasować do własnych potrzeb.

Zakres polisy dopasowany do indywidualnych potrzeb

Jak podkreśla agent ubezpieczeniowy Ubezpieczenie na życie - Anna Remżaw trakcie analizy propozycji różnych towarzystw ubezpieczeniowych należy się zastanowić czy szukamy rozwiązań tylko ochronnych czy z odkładaniem kapitału na przyszłość, jaki zakres ma obejmować ochrona, jaka ma być wysokość sumy ubezpieczenia, czyli innymi słowy ile zostanie wypłacone w przypadku zajścia zdarzenia losowego, czy jest możliwość poszerzania polisy o dodatkowe umowy dodatkowe wraz ze zmianą naszej sytuacji rodzinnej i finansowej, jakie są wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, jakie są okresy karencji. Wielu klientów kieruje się wysokością składki należnej za polisę, ale nie od tego powinniśmy zaczynać rozmowę z ubezpieczycielem. Najpierw ustalamy jaką ochronę ma dać polisa a dopiero potem dopasowujemy wysokość składki do zasobów portfela. Warto też pamiętać, że im klient jest młodszy tym polisa tańsza, dlatego nie warto zwlekać z podjęciem decyzji o zakupie polisy.

Podstawowy produkt, czyli ubezpieczenie na wypadek śmierci, można również poszerzyć o dodatkową ochronę zdrowia, by mieć wsparcie finansowe na wypadek poważnego zachorowania. Właściciel takiej kompleksowej polisy uzyskuje świadczenie, które pozwoli pokryć koszty leczenia i uzupełnić budżet domowy.

Suma ubezpieczenia ma znaczenie

Podczas analizy ofert ubezpieczycieli, nie wolno pominąć kluczowej kwestii, jaką stanowi suma ubezpieczenia. Jest to wysokość świadczenia, które otrzymają osoby uposażone po śmierci ubezpieczonego. Im wyższa suma ubezpieczenia i dłuższy okres polisy oraz starszy klient tym składka większa, dlatego planując zakup ubezpieczenia na życie trzeba oszacować, ile pieniędzy jesteśmy w stanie wygospodarować na poczet składki za polisę oraz czy suma ubezpieczenia będzie odpowiadała zapotrzebowaniu uposażonych i wystarczy na pokrycie ich różnych wydatków lub spłatę zobowiązań ubezpieczonego.

Wykluczenia ubezpieczyciela

Istnieje szereg zapisów umownych, które mają decydujący wpływ na to, czy uposażeni będą mogli uzyskać pieniądze z polisy. Każda umowa zawiera rozdział zawierający szczegółowe wykluczenia ubezpieczyciela, czyli warunki odmowy wypłaty świadczenia. Jest to bardzo istotny fragment OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) i warto go kilkukrotnie przeanalizować, by uniknąć rozczarowania.

Do przesłanek, które najczęściej stanowią bezpośrednią przyczynę odmowy wypłaty pieniędzy, należą między innymi: utrata życia na skutek zatajonych chorób, uprawiania sportów ekstremalnych lub znajdowania się pod wpływem alkoholu bądź środków psychotropowych w chwili śmierci.

Ubezpieczenie na życie - Anna Remża

Anna Remża działa w branży ubezpieczeniowej już od 2016 roku. Jest konsultantem, liderem sprzedaży oraz dyrektorem agencji w Białymstoku. Ponadto posiada certyfikat członkowski Polskiego Stowarzyszenia Rekomendowanych Doradców Ubezpieczeniowych. Oferuje szeroki zakres usług ubezpieczeniowych dla różnych grup klientów. Zajmuje się ochroną przyszłości, zdrowia i życia osób w każdym wieku, zarówno dla indywidualnych klientów, przedsiębiorców, pracowników jak i członków spółek. W ramach działalności Anna Remża proponuje najlepsze warianty polis na życie, ubezpieczeń na wypadek poważnego zachorowania, inwalidztwa, niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu, ubezpieczeń emerytalnych oraz posagowych.

Opracowanie:
Białystok, Świętojańska 12A
tel. 510 027 415
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz