Artykuł sponsorowany

Montaż i modernizacja podziemnych zbiorników na stacjach paliw

Montaż i modernizacja podziemnych zbiorników na stacjach paliw

Każda stacja benzynowa potrzebuje zbiorników, w których będzie magazynować paliwo przeznaczone na sprzedaż. Najlepszym sposobem na przechowywanie paliw płynnych, w taki sposób, aby zachowały wszystkie swoje właściwości, jest wykorzystanie podziemnych zbiorników. Montażem i modernizacją tego typu zbiorników zajmują się wyspecjalizowane firmy, posiadające odpowiednie narzędzia i umiejętności.

Budowa nowych stacji paliw

Przedsiębiorcy chcący zbudować własną stację paliw stoją przed dużym wyzwaniem. Prace związane z budową stacji paliw płynnych są skomplikowane i wymagają specjalistycznych umiejętności. Błędy popełnione podczas montażu podziemnych zbiorników paliwa mogą doprowadzić do wycieku i strat finansowych, a w najgorszym przypadku doprowadzić do zagrożenia ekologicznego. Dlatego decydując się na budowę stacji paliw, należy korzystać z usług specjalistycznych firm, takich jak Malkor z Katowic. Da nam to gwarancję, że wszystkie prace zostaną wykonane prawidłowo, a ryzyko awarii znacząco spada.

Montaż podziemnych zbiorników paliwa nie jest jedynym problemem przy zakładaniu nowej stacji benzynowej. Paliwo ze zbiornika musi zostać jeszcze doprowadzone do dystrybutorów w sposób niewpływający na jego właściwości. Prawidłowo wykonany montaż instalacji rurociągowej (zlewczej oraz ssącej) pozwala na wydajne dostarczania paliwa do dystrybutorów bez ryzyka wycieków w czasie tankowania. Dodatkowo należy zamontować odpowiednią izolację ciepłowniczą oraz instalację elektryczną.

Modernizacja podziemnych zbiorników paliwa

Stare lub niefunkcjonalne zbiorniki paliwa można poddać modernizacji. Jeśli pole zbiornika zostało wybudowane na wannie betonowej lub geomebranie, wystarczy wykonać wewnętrzną powłokę zbiornika. W przypadku gdy modernizacja zbiornika jest bardziej skomplikowana, często można doprowadzić do jego osłabienia i znacząco zmniejszyć trwałość. Jedynie modernizacja przeprowadzona przez profesjonalne firmy, wyklucza zagrożenia związane z uszkodzeniem i zmniejszeniem trwałości zbiorników podziemnych. Zbiornik po modernizacji wykonanej przez fachowców jest w pełni sprawny i dostosowany do obowiązujących norm.

Zbiorniki stalowe, które montowane są w środowisku sprzyjającym korozji, często mają wżery, ubytki i pocienienia w materiale. Naprawę takiego zbiornika można przeprowadzić poprzez wbudowanie w zbiornik laminatu z warstwą zabezpieczającą, dzięki czemu znacznie wydłuży się żywotność zbiornika i wzrośnie jego stabilność.

Badanie oraz czyszczenie zbiorników

Regularne kontrole stanu zbiorników i instalacji doprowadzających paliwo do dystrybutorów są obowiązkiem każdego właściciela stacji paliw. Tylko dzięki odpowiednim badaniom stanu technicznego zbiornika możliwe jest wykrycie uszkodzeń i zapobieżenie wystąpieniu awarii, mogącej skutkować np. wyciekiem paliwa ze zbiornika. Pomiary grubości stali, próby szczelności zbiornika i sporządzenie dokumentacja z obliczeniami wytrzymałościowymi, są podstawowymi zadaniami osób prowadzących prace kontrolne. Dodatkowo warto zadbać o czystość zbiorników, a do czyszczenia zatrudnić odpowiednią firmę, która nie tylko wyczyści zbiornik, ale zajmie się również utylizacją odpadów.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz

Warto przeczytać

Wyszukaj firmy z branży