Materiał Partnera

Modernizacja modelu nauczania – nacisk na kształcenie rolnicze

Modernizacja modelu nauczania – nacisk na kształcenie rolnicze

Dzisiaj zawody związane z rolnictwem, pomimo jego mniejszego gospodarczego udziału, w porównaniu z usługami oraz przemysłem, są bardzo ważne. Innowacyjność w tym sektorze znacznie wpływa na ekonomię całego państwa i na jego pozycję na arenie międzynarodowej. Warto przy tym wiedzieć, że polskie rolnictwo od lat wyróżnia się swoim wysokim standardem. Jest to między innymi efekt wdrażania nowoczesnych modelów nauczania, które w specjalistycznych szkołach, edukują przyszłych specjalistów branży.

Edukacja z różnych dziedzin rolnictwa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dba o to, aby młodzi ludzie byli kształceniu również w kierunkach związanych z hodowlą zwierząt, a także uprawą roślin. Rolnictwo bowiem w dużym stopniu napędza cały dział usługowy i przemysłowy, a pomimo mniejszego udziału w strukturach gospodarek nowoczesnych państw, jest bardzo ważne. Warto jednak przy tym wiedzieć, że na wzór angielski, francuski, czy szwajcarski i niemiecki, w Polsce od kilku, a nawet kilkunastu lat wdraża się programy restrukturyzacyjne, które nie tylko związane są z rozwojem infrastruktury gospodarstw rolnych, ale również ze szkoleniem profesjonalnej kadry, która posiądzie wiedzę na temat innowacyjnych i proekologicznych technik rolniczych, mających zwiększyć efektywność działań.

Obecnie najlepsze szkoły w Polsce, oferują zatem uzyskanie tytułu technika rolnika, technika architektury krajobrazu, technika, agrobiznesu, technika, mechanizacji rolnictwa, technika turystyki wiejskiej, czy też technika hodowli koni, weterynarii oraz żywienia i usług gastronomicznych. Olbrzymie znaczenie innowacyjności w rolnictwie, należy zauważyć również w dziedzinie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, która już dziś jest przez wielu ekspertów uznawana za przyszłość nowoczesnych państw. Ważne jest zatem, aby szkolić w tym zakresie dużą ilość osób, które po kształceniu technicznym, rozpoczną m.in. studia na prestiżowych polskich i zagranicznych politechnikach!

Centra kształcenia rolniczego

W ostatnich latach wzrosło znacznie zainteresowanie centrami kształcenia rolniczego. Jest to związane z tym, iż tego typu ośrodki edukacyjne stawiają na innowacyjność modelów nauczania, wyróżniając się stosowaną metodologią przekazywania wiedzy, z naciskiem na praktykę. Warto przy tym wiedzieć, że młodzi ludzie chętnie zgłaszają się do tego typu szkół, dlatego iż wzrosła znacznie świadomość innowacyjności sektora rolniczego – potwierdzeniem jest wcześniej wspominany dział energii odnawialnej. Niestety pomimo dużego zapotrzebowania rynkowego, w Polsce, wciąż działa zbyt mało dobrych szkół rolniczych. Najlepsze z nich wyróżniają się swoją nowoczesną infrastrukturą, zatrudnianiem kadry specjalistów o długoletnim doświadczeniu, a także rekomendowanym przez Ministerstwo Rolnictwa, sposobem nauczania. Tak jest między innymi w przypadku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej. Swoją renomę ośrodek ten potwierdza między innymi posiadaniem nowoczesnego internatu, w którym mieszkają uczniowie z całej Polski, chcący pozyskiwać wiedzę w tejże, wyjątkowej szkole!

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz