Artykuł sponsorowany

Model Matematyczny jako wsparcia podczas planowania płukania sieci wodociągowej

Model Matematyczny jako wsparcia podczas planowania płukania sieci wodociągowej

Intensywnie eksploatowana sieć wodociągowa wymaga regularnego płukania oraz czyszczenia. Zanim jednak dojdzie do faktycznej realizacji wspomnianych czynności, najpierw należy dokładnie przeanalizować pracę Systemu Zaopatrzenia w Wodę. W tym celu warto wykorzystać rzetelnie opracowane przez specjalistów modele matematyczne, za pomocą których można odkryć wiek wody oraz szybkość jej przepływu przez rury. Zobacz więcej informacji na ten temat.

Matematyczne Modele Sieci – podstawowe zadania

 Matematyczne Modele Sieci tworzone są i prezentowane w Systemie GIS. Wyniki przeprowadzonych analiz zazwyczaj przybierają postać rozbudowanych wykresów oraz tabel. Dzięki temu można stosunkowo łatwo i szybko zdiagnozować rozmaite problemy z siecią wodociągową, takie jak np. zatkane przewody, straty wody albo zbyt niskie ciśnienie jej przepływu na określonych odcinkach rur. Wykrycie rozmaitych nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji wodociągowych za sprawą takich narzędzi, jak Matematyczny Model Sieci, w znacznym stopniu przyczynia się do optymalizowania procesów planowania różnorodnych inwestycji. Przygotowanie profesjonalnych symulacji różnych wariantów funkcjonowania sieci w określonych warunkach pozwala na wybór najlepszej w danym przypadku opcji.

Matematyczne Modele Sieci Wodociągowej a płukanie przewodów

Płukanie sieci wodociągowych jest jedną z podstawowych czynności eksploatacyjnych wykonywanych w obrębie instalacji. Za jego pomocą usuwa się z wnętrza rur rozmaite nieczystości negatywnie oddziałujące na jakość wody oraz jej zdatność do picia. Modele Matematyczne Sieci Wodociągowych w tym przypadku wykorzystywane są głównie do analizy wieku wody. Opracowanie symulacji różnorodnych scenariuszy wskazujących na zachowanie systemu dystrybucji wody w określonych warunkach funkcjonowania umożliwia dobór najlepszej strategii postępowania w danym przypadku. Modele matematyczne wykonane przez specjalistów z takich firm, jak KartGIS,  stanowią rzetelną podstawę do podjęcia decyzji o ewentualnym płukaniu sieci wodociągowej lub też zaniechaniu tej czynności. Wśród przesłanek uzasadniających konieczność przeprowadzenia procesu czyszczenia rur można wymienić odkryte za pomocą modelowania małe prędkości przepływu wody świadczące o dużej ilości osadów w przewodach.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz