Materiał Partnera

Mocowanie drewna na przyczepie dłużycowej w świetle nowych przepisów

Mocowanie drewna na przyczepie dłużycowej w świetle nowych przepisów

Transport specjalistyczny to nie tylko przewóz wielogabarytowych maszyn rolniczych, budowlanych czy też sprzętu drogowego to również transport drewna. Z racji narażenia na wystąpienie szeregu niebezpieczeństw nigdzie indziej niewystępujących, podlega ono osobnym regulacjom prawnym. Szczególnym obostrzeniom podlega transport drewna dłużycowego. Zobaczmy, jak bezpiecznie mocować drewno dłużycowe?

Od ponad roku a dokładnie od 28 lutego 2018 roku w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 13 lutego 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku, nastąpiły znaczne zmiany i obostrzenia tego rodzaju profesji. Zmiany dotyczą zasad bezpieczeństwa przewozu drewna (w tym dłużycowego) oraz określają parametry techniczne aut użytych do realizacji zleceń transportu drewna.

Jakie obszary przewozu drewna dłużycowego zostały uregulowane prawnie?

Transport drewna dłużycowego zawsze musi być bezpieczny. Wiedzą o tym doskonale pracownicy firmy PPHU Trans-Wood Sp. z o.o., którzy realizują zlecenia najwyższej klasy taborem do przewozu drewna. Cały osprzęt techniczny umożliwia bezpieczny i łatwy załadunek i rozładunek, wpływając na terminową dostawę drewna dłużycowego w każde miejsce na terenie Polski i Unii Europejskiej.

Aby transport drewna odbywał się w sposób płynny i nade wszystko bezpieczny należy pamiętać o przestrzeganiu kilku podstawowych zasad załadunku drewna dłużycowego, które opisuje wspomniane rozporządzenie. Chodzi tu przede wszystkim o:

  • Posiadanie zawsze aktualnych pozwoleń na transport ponadgabarytowy

  • Właściwe stosowanie metod rozmieszczenia załadunku

  • Bezpieczne metody zabezpieczania drewna poprzez blokownie

  • Mocowanie drewna dłużycowego (wyłącznie przy użyciu specjalnych przyczep do drewna dłużycowego)

  • Nie przekraczanie maksymalnej ładowności przyczepy (ustalanie rzeczywistej wagi ładunku, jako iloczynu gęstości gatunku drewna i jego objętości).

Istotą bezpiecznego przewozu drewna dłużycowego jest kontrola bezpiecznego mocowania ładunku na każdym etapie przewozu, tj. nie tylko podczas załadunku, ale również podczas częściowych rozładunków, gwałtownych hamowań, czy innych zdarzeń w ruchu drogowym, mogących mieć wpływ na zmiany obciążeń przewożonego towaru. Należy zwrócić uwagę na:

  • Czystość przestrzeni ładunkowej,

  • Stabilność mocowania ładunku,

  • Rozmieszczenie ładunku na przyczepie.

Jak poprawnie załadować drewno na przyczepę dłużycową?

Podejmując się załadunku drewna na przyczepę dłużycową, należy pamiętać, by po zewnętrznej stronie znajdowały się elementy drewna właściwej długości i odpowiedniego przekroju, aby wytrzymać siły nacisku przez pozostały ładunek. Dodatkowo ważne jest, aby miało ono długość, pozwalającą na ułożenie, na co najmniej 2 kłonicach. Krótsze elementy powinny być rozmieszczone wewnątrz całości przewożonego ładunku. Nie można zapomnieć o odciągach. Przewożony towar musi być zabezpieczony przy użyciu minimum dwóch odciągów do każdej pary kłonic. Przy drewnie długości 5 metrów należy użyć cztery odciągi, w przypadku dłuższego drewna cztery.

Opracowanie:
Jaromierz 6
tel. 59 834 21 93
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz