Materiał Partnera

Międzynarodowy przewóz osób - sprawdź co mówią przepisy

Międzynarodowy przewóz osób - sprawdź co mówią przepisy

Przewóz osób autokarami to jedna z prężniej działających branż na krajowym rynku. Niemniej jednak prowadzenie tego typu działalności wiąże się z dopełnienie wielu wymogów, wynikających z obowiązujących przepisów. Warto przy tym pamiętać, że duża ilość firm transportowych, poza przewozami krajowymi, oferuje również międzynarodowy przewóz osób, co wymaga jednak spełnienia zdecydowanie większej liczby warunków, niż ma to miejsce w przypadku transportu na terenie kraju.

Niezbędne dokumenty i wymogi

Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu międzynarodowych przewozów regularnych, należy rozumieć jako publiczny przewóz osób i ich bagażu
w określonych odstępach czasu oraz określonymi trasami,
na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Do prowadzenia tego typu działalności nie wystarczy posiadanie odpowiedniej floty pojazdów, lecz wymagane jest uzyskanie licencji wspólnotowej. Jednym z warunków uzyskania licencji wspólnotowej jest posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Ponadto profesjonalna firma transportowa oferująca przewóz krajowy i zagraniczny nie może być zarządzana przez osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów lub ochronie środowiska. Dodatkowo właściciel firmy tego typu musi posiadać zdolność finansową zapewniającą możliwość podjęcia działalności gospodarczej, a sama firma powinna mieć stałą i rzeczywistą siedzibę. Ponadto ktoś z osób zarządzających lub właściciel przedsiębiorstwa musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych, czyli dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Jak uzyskać licencję

Licencja wspólnotowa obejmuje:

  • międzynarodowy zarobkowy przewóz drogowy rzeczy,
  • międzynarodowy autobusowy i autokarowy zarobkowy przewóz osób.

Dokument ten wydaje Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Przedsiębiorca składa
w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego odpowiedni wniosek oraz niezbędne załączniki, z których najważniejszy jest szczegółowy wykaz posiadanych autobusów wraz z ich podstawowymi danymi. Wniosek ten można złożyć na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej biura. W tym drugim przypadku załącznik do wniosku składa się również w postaci elektronicznej. Licencji na międzynarodowy przewóz osób autobusem udziela się najdłużej na 10 lat. 

Wynajmując autokar w firmie organizującej wyjazdy zagraniczne, takiej jak Wakar Piotr Węgrzyn, która posiada niezbędne licencje, mamy gwarancję, że przedsiębiorstwo spełnia wszystkie warunki, pozwalające na bezpieczny transport pasażerów. Oczywiście po sprawdzeniu informacji dotyczących licencji warto również zwrócić uwagę na elementy gwarantujące spokojną podróż, szczególnie jeśli jest to podróż międzynarodowa.

Opracowanie:
Zator, Nowa 3
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz