Materiał Partnera

Metody pomiaru jakości powietrza

Metody pomiaru jakości powietrza

Definicję systemu monitoringu powietrza oraz określanie zakresu i sposobu badania jego jakości określa prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenie Ministra Środowiska. Badania jakościowe powietrza pozwalają na zbadanie pyłów PM 10 czy PM 2,5, których stężenie jest szczególnie wysokie w okresach grzewczych w dni bezwietrzne w Polsce. W metodach automatycznych wykorzystuje się mierniki, które najdokładniej mierzą czystość powietrza. Czym charakteryzują się pozostałe metody i jak bada się jakość powietrza?

 

Metody automatyczne pomiaru jakości powietrza

Badania jakościowe można przeprowadzić różnymi metodami, np. pomiarami automatycznymi ciągłymi, czy manualnymi ciągłymi. Metody automatyczne wykorzystują mierniki, mierzące na bieżąco stężenie zanieczyszczeń w powietrzu. Ten sposób pozwala przekazać pomiary w trybie online i poinformować o aktualnym stanie na portalach inspekcji ochrony środowiska. Na takich stronach aktualizacja odbywa się co godzinę. Na rynku dostępne są także przenośne pyłomierze PM 2,5. Można je zabierać ze sobą wszędzie i montować w dowolnym miejscu. Posiadają one wyświetlacz, na którym na bieżąco ukazuje się ilość pyłu i zanieczyszczeń, znajdujących się w powietrzu.

 

Jak działa metoda grawimetryczna?

Mierzenie jakości powietrza metodą grawimetryczną odbywa się za pomocą poborników pyłowych. Są to specjalne urządzenia, do których zasysa się powietrze atmosferyczne. Zarówno poborniki pyłu PM 10, jak i PM 2,5 wymagają założenia 14 jednorazowych filtrów co dwa tygodnie. Są one zmieniane automatycznie wewnątrz urządzenia w cyklu dobowym. Zanim filtry zostaną użyte w poborniku są uprzednio ważone w laboratorium. Po 14 dniach zużyte filtry przewozi się z powrotem do laboratorium. Tam następuje ważenie ich po raz drugi. Na podstawie różnicy mas sprzed i po ekspozycji, które odnosi się do objętości przepływu powietrza w poborniku, wylicza się stężenie pyłów. Stężenie zanieczyszczeń w powietrzu podaje się w mikrogramach na metr sześcienny. 

Jak mówi specjalista z firmy atmoservice.pl: ,,Ogromną zaletą metody grawimetrycznej jest bardzo wysoka dokładność pomiarowa. Pewną niedogodnością może być jednak dość długi czas oczekiwania na uzyskanie wyników, który najczęściej wynosi 3 tygodnie." 

W Polsce, Stanach Zjednoczonych, czy w Europie metodę tę wykorzystuje się do mierzenia stężenia pyłu zawieszonego. Czasami jednak filtry do poborników pyłowych służą do oznaczania metali ciężkich oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

 

 

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz