Materiał Partnera

Metody obróbki tworzyw sztucznych

Metody obróbki tworzyw sztucznych

Olbrzymia różnorodność dostępnych współcześnie tworzyw sztucznych, a więc zbudowanych z polimerów syntetycznych sprawia, że możemy zastąpić nimi niemal każdy materiał naturalny. Właściwości tworzyw polimerowych zazwyczaj są zbliżone, a nawet lepsze od naturalnych, co w połączeniu z łatwą i stosunkowo niedrogą obróbką czyni z nich konkurencję nie do pobicia.

Wstępna obróbka tworzyw sztucznych

Etapem przygotowującym tworzywo do postaci dogodnej dla formowania przedmiotów w ich ostatecznym kształcie jest obróbka wstępna. W zależności od rodzaju dalszych procesów przetwórczych, obróbka wstępna polega na przygotowaniu tworzywa w postaci upłynnionej lub stałej.

Podczas upłynniania tworzywo rozprowadzane jest w cieczy upłynniającej za pomocą specjalnych mieszalników. Dla uzyskania mieszanki o trwałej jednorodności wykorzystuje się powlekanie, impregnowanie i ugniatanie, a także walcowanie i wytłaczanie, które nie wymagają użycia wielu środków upłynniających.

W dalszej kolejności mieszanki poddawane są rozdrabnianiu lub scalaniu. Mieszanki kruche rozdrabniane są przez rozkruszanie, natomiast elastyczne przez cięcie. Scalanie realizowanie jest przez konfekcjonowanie lub formowanie wstępne – wymienia nasz rozmówca z firmy DiA.

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Formowanie wyrobów z wstępnie przygotowanych mieszanek tworzyw sztucznych określamy terminem przetwórstwa. Wśród podstawowych metod przetwórstwa tworzyw polimerowych wyróżnia się wytłaczanie, wtryskiwanie, prasowanie (tłoczenie, przetłaczanie, formowanie płyt), odlewanie oraz walcowanie i kalandrowanie.

Najczęściej wykorzystywaną metodą wytłaczania jest wyciskanie ślimakiem. Polega ono na ciągłym uplastycznianiu i przepychaniu tworzywa przez dyszę bezpośrednio na walce lub do formy, gdzie zachodzi jego zestalanie się. Za pomocą wyciskania otrzymuje się m.in. rury, płyty z tworzyw sztucznych, folie, pręty itd.

Kolejną ważną metodą w przetwórstwie tworzyw sztucznych jest prasowanie tłoczne. W procesie wykorzystuje się chłodne lub wstępnie ogrzane tworzywo w postaci rozdrobnionej lub scalonej, umieszczane w otwartej formie. Następnie tworzywo ogrzewa się do stanu plastycznego i wywołaniu nacisku z użyciem stempla. Stały nacisk sprawia, że płynne tworzywo wypełnia całkowicie gniazdo formy. Po zestaleniu się materiału (pod wpływem podwyższonej lub obniżonej temperatury, w zależności od rodzaju tworzywa), wypraskę wydobywa się z formy.

Bez względu na przyjętą metodę obróbki i przetwórstwa tworzyw sztucznych, do sprawnego przeprowadzenia procesów niezbędna jest specjalistyczna wiedza i wykorzystanie zaawansowanych technologicznie maszyn. W związku z powyższym profesjonalna obróbka tworzyw sztucznych jest obecnie oddzielną, prężnie rozwijającą się gałęzią przemysłu.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz