Materiał Partnera

Mapy do celów projektowych przy budowy Twojego domu!

Mapy do celów projektowych przy budowy Twojego domu!

Budowa niemalże każdego budynku, w tym domów jednorodzinnych, wymaga pomocy nie tylko ze strony architektów, ale także geodetów. To oni między innymi uczestniczą w procesie projektowania niwelacji terenu, czy też wytyczaniu działki oraz tzw. jej uzbrojenia, czyli wszelkich instalacji przyłączeniowych. Zanim jednak dojdzie do tych działań, biura geodezyjne mają zadanie wykonania mapy do celów projektowych.

Czym są mamy do celów projektowych?

Mapy do celów projektowych, jak sama nazwa wskazuje to opracowania geodezyjne, które służą do działań projektowania danego obiektu. Tego typu szerokie dokumentacje w formie zarówno analogowej, jak i cyfrowej, są zatem przekazywane do biur architektonicznych, które na owe mapy nanoszą przygotowane projekty np. domów jednorodzinnych. Istotne przy tym jest między innymi to, aby w zgodzie z przepisami, przestrzegać norm dotyczących skali danego opracowania: skala map dla działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż 1:500; dla zespołów obiektów budowlanych oraz terenów budownictwa przemysłowego nie może być mniejsza niż 1:1000; a  dla rozległych terenów z obiektami budowlanymi o dużym rozproszeniu oraz z obiektami liniowymi (np. drogi, czy sieci energetyczne) może wynosić nawet 1:2000!

W jaki sposób tworzone są mamy do celów projektowych? Etapy

  1. Pierwszym etapem jest przyjęcie zlecenia, czyli sporządzenie danej umowy, w celu  skompletowania danych dotyczących działki (mowa o obrębie ewidencyjnym, numerze arkusza mapy ewidencyjnej, numerze działki, itd).
  2. Drugim działaniem geodety, jest zgłoszenie prac geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
  3. W kolejnym kroku całego procesu należy oczekiwać na materiały wyjściowe z PODGiK (mapę zasadniczą itd.) – czas ustawowo określony na przekazywanie odpowiednich danych to maksymalnie 10 dni roboczych.  
  4. Etap czwarty to przeprowadzenie pomiarów aktualizacyjnych działki budowlanej.  
  5. Następnie geodeta tworzy kartograficzny i opisowy operat pomiarowy, który przekazany jest do kontroli w PODGiK.
  6. Końcowym elementem całego procesu, jest oczekiwanie na wydanie zaakceptowanej mapy do celów projektowych w określonej liczbie zamówionych kopii. Są one potwierdzone specjalnymi certyfikatami i tylko takie opracowania przyjmują do dalszej pracy pracownie architektoniczne, ekipy budowlane, czy też firmy instalatorskie i robót ziemnych.

Jeśli zatem planujesz inwestycję budowy domu jednorodzinnego, czy innego obiektu przeznaczenia mieszkalnego, komercyjnego, pracowniczego, gospodarczego, czy publicznego, zgłoś się do biura GEOCENTR, które zapewni Ci pełną obsługę geodezyjną na różnych etapach prac. 

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz