Materiał Partnera

Mapy do celów projektowych przy budowie domu jednorodzinnego

Mapy do celów projektowych przy budowie domu jednorodzinnego

Jednym z działań przedinwestycyjnych budowy domu jednorodzinnego, jest wykonanie przez geodetę uprawnionego odpowiednich pomiarów działki. To pozwoli nanieść na mapę zasadniczą odpowiednich zmian. W ten sposób tworzona jest mapa do celów projektowych, która przekazywana jest do biura architektonicznego i ekip budowlanych.

Mapy do celów projektowych – pozwolenie, skala i zakres opracowanie

Mapy do celów projektowych są przy różnego rodzaju inwestycji wymagane, jako jeden z dokumentów pozwalających uzyskać pozwolenie na budowę. W przypadku wznoszenia domów jednorodzinnych, etap ich tworzenia jest bezsprzecznie konieczny. Opracowanie takie musi wtedy przygotować uprawniony geodeta i kartograf, który – i to bardzo ważne – będzie nadzorował różne etapy postępu inwestycji, w swoim dziedzinowym podejściu.

Jeśli chodzi o samą mapę do celów projektowych, warto wiedzieć, że w przypadku budowy domów, wykonuje się ją w formie cyfrowej, lub analogowej na kalce lub papierze, w skali 1:500 (w niektórych przypadkach 1:1000). Musi ona zaś zawierać opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny, linie zabudowy, osie ulic/dróg/chodników i inne elementy miejscowego zagospodarowania przestrzennego, a także usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody, oraz pozostałych obiektów istotnych do wykonania prac inwestycyjnych.

Pamiętaj! Dzisiaj zawsze przy budowie domu powinniśmy zatrudniać geodetę do tzw. geodezyjnej obsługi inwestycji. Oprócz pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, tyczenia budynku, stworzenia mapy do celów projektowych, będzie dbał on o poprawność wznoszenia budynku i uzbrojenia terenu. Na koniec prac, przygotuje on zaś operat geodezyjny powykonawczy, z odpowiednią mapą. Olbrzymim doświadczeniem w obsłudze budownictwa mieszkaniowego i nie tylko, ma między innymi biuro Usług geodezyjnych i kartograficznych Wojciecha Dudzińskiego z Grójca.

Etapy realizacji mapy do celów projektowych

Aby stworzyć mapę do celów projektowych, należy przejść złożoną procedurę administracyjną. Czas od przyjęcia zlecenia, do jego pełnej realizacji, nie powinien przekraczać zaś około dwóch, maksymalnie trzech tygodni. Najlepsi geodeci, są jednak w stanie znacznie przyśpieszyć ten proces. Składa się on zaś na następujące czynności:

  • przyjęcie zlecenia – skompletowanie danych dotyczących działki (obręb ewidencyjny, numer arkusza mapy ewidencyjnej, numer działki ewentualnie załącznik graficzny z naniesionym zasięgiem opracowania),
  • zgłoszenie prac geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
  • oczekiwanie na materiały wyjściowe z PODGiK (mapę zasadniczą itd.) – ustawowo maksymalnie 10 dni roboczych,
  • przeprowadzenie pomiarów aktualizacyjnych działki budowlanej,
  • stworzenie operatu pomiarowego i przekazanie go do kontroli w PODGiK,
  • oczekiwanie na wydanie zaakceptowanej mapy do celów projektowych w określonej liczbie zamówionych kopii.

Opracowanie:
Grójec, Piłsudskiego 15 lok. 1
tel. 48 670 44 05
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz