Artykuł sponsorowany

Mapy do celów projektowych i prawnych – kiedy się je wykonuje?

Mapy do celów projektowych i prawnych – kiedy się je wykonuje?

Uprawniony geodeta jest w stanie wykonać m.in. mapy do celów projektowych i prawnych. Opracowania kartograficzne są w niektórych sytuacjach niezbędne, a ich profesjonalne przygotowanie ma kluczowe znaczenie – warto więc zadbać o to, by ich wykonaniem zajął się wykwalifikowany specjalista. Kiedy dokładnie sporządza się mapy do celów projektowych i prawnych?

Mapa do celów projektowych

Niezbędnym elementem dokumentacji wymaganej do sporządzenia projektu budowlanego jest właściwa mapa. Opracowanie kartograficzne do celów projektowych sporządzane jest przez uprawnionego geodetę na bazie mapy zasadniczej, którą musi on uzyskać z zasobów państwowych. Na specjalnie przygotowanej kopii specjalista umieszcza m.in. opracowane geodezyjnie linie, które dzielą tereny o zróżnicowanym przeznaczeniu, a także osie ulic, dróg czy linie zabudowy w przypadku, gdy zostały one zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Geodeta Sylwia Wojciechowska jest w stanie wykonać w sposób profesjonalny wszelkie prace geodezyjne i kartograficzne, w tym właśnie sporządzenie mapy do celów projektowych. W jej treści znajduje się także usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody oraz innych obiektów, które wskazał projektant. Tego typu opracowanie kartograficzne musi być wykonane przede wszystkim precyzyjnie, co pozwoli architektowi na zrealizowanie koncepcji obiektu na konkretnej działce. Mapy tego typu przygotowane mogą być zarówno w wersji numerycznej, jak i analogowej – co jeszcze są w stanie wykonać uprawnieni geodeci?

Działka powodem sporu

Określony teren nierzadko bywa przedmiotem konfliktu – może on występować m.in. ze względu na zniesienie współwłasności. W takim wypadku konieczne jest wykonanie mapy do celów prawnych, czym zająć musi się uprawniony geodeta. Tego typu opracowania kartograficzne sporządzane są również w sytuacji,  gdy występują spory odnośnie podziału spadku. Jeżeli działka wchodzi w jego obręb, a nie została uwzględniona w testamencie, prawa do niej zgłasza kilku spadkobierców i występują na tym polu spore nieścisłości, niezbędne jest także wykonanie mapy do celów prawnych, która znajdzie swoje zastosowanie w sądzie. Jest ona też konieczna do odzyskania nieruchomości, ustalenia służebności gruntowej czy innych czynności sądowych lub prawnych. Jak się zatem okazuje, opracowania kartograficzne w postaci map do celów projektowych i prawnych mogą być zrealizowane jedynie przez uprawnionego geodetę i są one bardzo ważnymi dokumentami – warto więc ich sporządzenie zlecić doświadczonemu specjaliście świadczącemu kompleksowe usługi geodezyjno-kartograficzne.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz