Materiał Partnera

Mapy do celów projektowych – charakterystyka

Mapy do celów projektowych – charakterystyka

Inwestycje budowlane wiążą się z koniecznością sporządzenia mapy terenu wskazującej aktualne naniesienia, jak budynki, granice działek czy przyłącza i sieci. Do celów projektowych niezbędna jest aktualna mapa ze specjalną klauzulą wykonana na podstawie mapy zasadniczej przez uprawnionego geodetę.

Mapa do celów projektowych a mapa zasadnicza

Podjęcie decyzji o budowie domu mieszkalnego przez osobę prywatną lub jakiejkolwiek innej inwestycji przez firmę wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności prawnych i urzędowych. Pierwszym z nich jest uzyskanie pozwolenia, wymagającego złożenia odpowiedniego wniosku wraz z kompletem dokumentów. Jednym z nich jest mapa działki. Pomimo tego, że obowiązuje ona każdego inwestora, to ma ona inny charakter w przypadku budowy domu, a inny podczas projektowania zagospodarowania terenu osiedla czy budowy obiektu przemysłowego. W pierwszym wypadku przez urząd wymagana jest jedynie mapa zasadnicza, którą za kilkanaście złotych można kupić w Wydziale Geodezji i Kartografii. Tego typu mapa ma charakter archiwalny i nie może służyć do celów projektowych, dlatego opatrzona jest właśnie taką klauzulą.

Czym charakteryzuje się mapa do celów projektowych?

Mapa projektowa różni się od zasadniczej tym, że jest uaktualniona przez geodetę, co oznacza, iż znajdują się na niej wyłącznie te obiekty, które w danym momencie istnieją rzeczywiście. Mapa projektowa powinna być uzupełniona o dopisek „może służyć do projektowania”. Umieszczane na niej elementy to granice działek, użytki gruntowe, zabudowania, ogrodzenia, drzewa i tereny zielone, słupy, przyłącza i sieci wodno-kanalizacyjne, gazowe, elementy uzbrojenia terenu itp. Niezbędne są też oznaczenia typu wysokości n.p.m. Mapa do celów projektowych powinna być też systematycznie uaktualniana, jeśli w okresie starań o zezwolenie czy podczas planowania przestrzennego pojawią się nowe obiekty lub znikną już istniejące. Zasięg takiego opracowania reguluje rozporządzenie ministerialne, nakazujące ujęcie obszaru o szerokości co najmniej 30 m wokół terenu, którego zagospodarowanie jest planowane. Mapa sporządzana jest w skali 1:500 w odniesieniu do terenów zurbanizowanych oraz 1:1000 w odniesieniu do terenów pozamiejskich. Dokument jest ważny tak długo, jak długo na terenie nie wprowadzono żadnych zmian.

Kto sporządza mapę do celów projektowych?

Osobami odpowiedzialnymi za sporządzanie map projektowych są geodeci z uprawnieniami określanymi jako stopień I. Najlepszym rozwiązaniem jest zatrudnienie geodety lokalnego, który doskonale zna teren, dzięki czemu opracowanie zostanie wykonane szybciej i sprawniej. Ważnym aspektem jest też przygotowanie terenu do takiego opracowania, bowiem kierując się zasadą aktualności mapy do celów projektowych uwzględnienie na niej drzew do wycinki czy budynku do rozbiórki będzie się wiązać z koniecznością aktualizacji i kolejnymi kosztami. Geodeci z firmy Pryzmat. K. Belka nie tylko posiadają odpowiednie uprawnienia, ale i doświadczenie, dzięki któremu przygotowana mapa spełni wszystkie wymagane warunki. Praca polega na zgłoszeniu geodety w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pomiarach terenowych, korekcie naniesień na mapie zasadniczej oraz ostatecznej kontroli mapy w PODGiK. Po jej zatwierdzeniu dokument zostaje przekazany do ewidencji, a po formalnym opieczętowaniu do inwestora.

Opracowanie:
Zabrze, Dworcowa 4 lok. 1
tel. 32 278 48 51
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz