Materiał Partnera

Mapy do celów prawnych

Mapy do celów prawnych

W dzisiejszym nowoczesnym budownictwie rola geodetów i kartografów jest coraz bardziej zaawansowana. Obecnie tego typu specjaliści są potrzebni na placach budowy we wszystkich ich etapach, biorąc udział najpierw w bardzo złożonych pracach związanych z pomiarami terenowymi i wykonawstwem map do celów projektowych, a następnie w nadzorze inwestycyjnym. Działaniami kończącymi jest zaś pomoc w odbiorze obiektów, określenie prawidłowości wykonanego uzbrojenia terenu, a także przygotowanie map inwentaryzacyjnych powykonawczych. Oprócz tak szerokich działań, najlepsi geodeci zajmują się czymś jeszcze! Mowa o przygotowywaniu map do celów prawnych.

Czym są mapy do celów prawnych?

Za mapy do celów prawnych uważa się opracowania kartograficzne, które są wykonywane tylko i wyłącznie przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji, a także kartografii. Tego typu dokumenty najczęściej przedstawiają granice nieruchomości, wybrane dane z ksiąg wieczystych, a także informacje dotyczące ewidencji gruntów oraz budynków. Wielokrotnie zawierają one również urzędowe pieczęcie, podpisy, a także różne klauzule.

Kiedy i do jakich celów wykonuje się mapy prawne?

Mapy prawne wykonywane są najczęściej przy różnego rodzaju inwestycjach liniowych, gospodarczych, a także przemysłowych, które mogą np. wpłynąć na środowisko naturalne, infrastrukturę urbanistyczną, czy też na komfort mieszkańców danych terenów. Potrzebne są one również przy sprawach o zasiedzenie nieruchomości, przy podziałach działek, czy też przy sprawach spadkowych. Wielokrotnie są one także niezbędnym dokumentem przy procesie przekształcania gruntów rolnych na działki budowlane, które prawnie będą musiały mieć zapewniony dostęp do odpowiedniej infrastruktur liniowej – zarówno sieci energetycznych, jak i dróg. Najważniejszą informacją zaś dotyczącą map do celów prawnych, jest to, iż są one wykonywane, jako załącznik do orzeczeń sądowych! Zlecane są zatem nie tylko przez klientów indywidualnych, czy biznesowych, ale także przez podmioty publiczne. Jeśli chodzi zaś o najczęściej przygotowywane opracowania tego typu, należy wiedzieć, że są nimi: mapy dekretowe, wspomniane mapy pod zasiedzenie, a także mapy z wykreśloną służebnością przejścia i przejazdu!

Nieliczne biura zajmujące się mapami prawnymi

Warto wiedzieć, że w środowisku geodezyjnym i kartograficznym w Polsce, wykonawstwem map prawnych zajmuje się niewiele podmiotów. Jednym z nich jest jednak warszawskie biuro Geobest sp. z o.o., które współpracowało z różnymi grupami klientów z całego kraju. Firma ta jest gotowa bowiem na sporządzanie map do celów projektowych, na świadczenie kompleksowej geodezyjnej obsługi budownictwa mieszkaniowego oraz przemysłowego, na dokonywanie pomiarów odkształceń i przemieszczeń, czy też na dokonywanie podziałów gruntów i rozgraniczeń. Z pełną ofertą tego podmiotu warto zapoznać się na jego nowoczesnej stronie internetowej.

Opracowanie:
Warszawa, Sokratesa 11b lok. 4
tel. 22 629 41 57
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz