Materiał Partnera

Mapa do celów projektowych – co należy o niej wiedzieć?

Mapa do celów projektowych – co należy o niej wiedzieć?

Jednym z podstawowych elementów dokumentacji geodezyjnej niezbędnej na każdym placu budowy jest mapa do celów projektowych. Wykonuje się ją po to, by architekt był w stanie w sposób czytelny przedstawić wszelkie zaprojektowane przez niego elementy, takie jak np. przyłącza czy sama bryła wznoszonego budynku. Kto może sporządzić tego typu mapę i jak dokładnie wygląda taki proces?

Odpowiednie kwalifikacje

Istotna rola mapy do celów projektowych sprawia, że może ją wykonać jedynie osoba z odpowiednimi kwalifikacjami. Jest to uprawniony geodeta, który dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom może sporządzić tego typu dokument poprawnie i precyzyjnie. Zlecenie specjaliście wykonania mapy do celów projektowych wiąże się z koniecznością rozpoczęcia precyzyjnych pomiarów w terenie. Geodeta przeprowadza też wizję lokalną i określa wszelkie istniejące na działce elementy naziemne. Zaliczają się do nich m.in. sieci uzbrojenia wraz z rzędnymi wysokościowymi, a także niezwykle istotne ukształtowanie terenu, osie dróg czy linie zabudowy. Są one uwzględnione w trakcie nanoszenia faktycznego, aktualnego stanu zagospodarowania terenu na mapę do celów projektowych. Tego  typu dokument w sposób profesjonalny wykonać może jedynie specjalista, dlatego dobrze jest zaufać sprawdzonej firmie Planimetr, która świadczy usługi geodezyjne od wielu lat. Warto wiedzieć, że podczas sporządzania mapy do celów projektowych geodeta uwzględnia także usytuowanie zieleni wysokiej, linie rozgraniczające terenu i elementy sieci podziemnego uzbrojenia. Co jeszcze znajduje się na takim dokumencie?

Szereg informacji

Mapa do celów projektowych jest opracowaniem fragmentu mapy zasadniczej, którą uzyskuje się w Urzędzie Geodezji i Kartografii. Po dokładnej analizie terenu uprawniony geodeta nanosi właściwe zmiany, dzięki czemu mapa jest aktualna i oddaje stan bieżący konkretnej działki. To z kolei sprawia, że architekt może przystąpić do realizacji czynności, czyli wykonania projektu zagospodarowania działki, w tym uwzględnienia wszelkich elementów budowlanych, takich jak chociażby bryła budynku czy przyłącza. Co więcej, bez odpowiednio wykonanej mapy do celów projektowych nie da się uzyskać pozwolenia na budowę. Przedstawia ona szereg informacji niezbędnych do właściwego skonstruowania obiektu na określonym terenie, dlatego jej znaczenie jest ogromne. Warto też pamiętać o tym, że tego typu mapa ma określoną ważność – w przypadku map starszych niż 6 miesięcy oddanie ich do urzędu może skutkować brakiem akceptacji ze strony instytucji. Należy zatem zadbać o to, by mapa do celów projektowych była wykonana profesjonalnie, bez czego trudno wyobrazić sobie skonstruowanie wytrzymałego budynku.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz