Mama 4 plus – emerytury dla matek

Mama 4 plus – emerytury dla matek

1 marca 2019 roku mają być wypłacane emerytury dla matek, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci. Celem nowej ustawy jest polepszenie sytuacji materialnej matek, które wychowały dużą liczbę potomstwa. Sprawdź, jakie wymagania należy spełnić, aby dostać świadczenia. Dowiedz się, ile pieniędzy można dostać.

Komu przysługuje nowe świadczenie?

Świadczenia emerytalne będą wypłacane z myślą o tych matkach, które urodziły minimum czwórkę dzieci i ich emerytura jest niższa niż minimalna lub w ogóle nie nabyły prawa do emerytury. Pieniądze będą wypłacane już od 1 marca tego roku.

Aby otrzymać emeryturę, należy wypracować 20 lat – kobiety lub 25 lat – mężczyźni. Rodzice, którzy poświęcili się wychowywaniu dzieci, nie zawsze zdążyli wypracować wymagane lata. Nowy program dedykowany jest właśnie nim.

Jakie są zasady przyznawania emerytur dla matek?

Matka czwórki  lub większej liczby dzieci, aby dostać świadczenie, musi osiągnąć wiek emerytalny. W trakcie pobierania świadczenia ma obowiązek mieszkać na terenie Polski. Emeryturę będą mogli  także dostać cudzoziemcy. Muszą oni jednak spełnić określone warunki – przebywać w kraju minimum 10 lat licząc od 16 roku życia.

Prawa do emerytury nie będą miały osoby, które zostały pozbawione władzy rodzicielskiej lub też ich władza została ograniczona.  Matka, która nie wychowuje swoich dzieci, także nie będzie miała prawa do świadczenia.

Jeżeli świadczenie zostało przyznane a osoba, która je dostaje, trafi do więzienia, placówki odwykowej lub też istnieją podejrzenia, że jest ona uzależniona od alkoholu, narkotyków czy innych substancji odurzających, prawo do otrzymywania pieniędzy przepadnie.

W razie jakichkolwiek wątpliwości możesz skonsultować się z adwokatem i zapytać, czy przysługuje ci prawo do zasiłku. U specjalisty dowiesz się, jakie kroki podjąć, aby otrzymać emeryturę. Zawsze warto pytać i poszerzać swoją wiedzę. Dzięki temu można uniknąć wielu nieporozumień.

Jakie są zasady przyznawania emerytur dla ojców?

W wyjątkowych sytuacjach z programu mama 4 plus będzie mógł skorzystać ojciec dzieci. Emerytura będzie przysługiwać ojcu, który wychował co najmniej czwórkę potomstwa. Mężczyzna dostanie pieniądze w przypadku śmierci matki albo porzucenia dzieci przez matkę. Można usłyszeć opinie, że nowa ustawa dyskryminuje ojców.

Ile będą wynosić nowe świadczenia?

Emerytura w ramach programu mama 4 plus to równowartość emerytury minimalnej, czyli 1100 zł. Całość kwoty otrzymają matki, które nie posiadają żadnych innych świadczeń.  Kobiety, które mają wypracowane kilka lat, dostaną odpowiednie wyrównanie.

Dodatkowe świadczenia są kontynuacją polityki prorodzinnej. Mają na celu zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa rodziców, którzy zdecydowali się posiadać duże potomstwo. Aby otrzymać świadczenie, należy spełnić  wiele kryteriów – nie jest to proste.

Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz