Artykuł sponsorowany

Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Sp. z o.o.: Bezpieczeństwo imprezy masowej – od czego zależy?

Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Sp. z o.o.: Bezpieczeństwo imprezy masowej – od czego zależy?

Koncerty, festiwale czy rozmaite pikniki organizowane w plenerze przyciągają tłumy ludzi, którzy chcą dobrze się bawić, często w gronie rodziny i przyjaciół. Duża liczba uczestników to z jednej strony dowód popularności imprezy, a z drugiej ryzyko dla bezpieczeństwa. Zadaniem organizatora jest zapewnić warunki, które zagwarantują bezpieczny i spokojny przebieg wydarzenia.

Obowiązki organizatora imprezy masowej

Regulacje prawne dotyczące organizacji imprez masowych odnajdujemy na gruncie prawa administracyjnego, w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Z jej treści wynika, że za bezpieczeństwo imprezy odpowiada nie tylko sam organizator, ale również władze miasta, Policja, Państwowa Straż Pożarna, służba zdrowia oraz inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Główne obowiązki organizatora imprezy masowej obejmują zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom i ochronę porządku publicznego. Ponadto musi on zapewnić zabezpieczenie medyczne, a także odpowiedni stan techniczny obiektów budowlanych wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi – w szczególności sanitarnymi i przeciwpożarowymi. Oznacza to, że organizator zapewnia:

  • spełnienie wymogów określonych w przepisach sanitarnych, prawa budowlanego i dotyczących ochrony przeciwpożarowej;

  • udział służb informacyjnych, porządkowych oraz kierującego nimi kierownika służb bezpieczeństwa;

  • pomoc medyczną;

  • zaplecze higieniczno-sanitarne;

  • wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd służb ratowniczych i Policji;

  • warunki łączności między podmiotami uczestniczącymi w zabezpieczaniu imprezy;

  • sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz niezbędne środki gaśnicze;

  • wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących bezpieczeństwem imprez masowych.

Organizator imprezy masowej odpowiada za bezpieczeństwo uczestników w miejscu i czasie jej trwania, to znaczy od momentu udostępnienia terenu lub obiektu do chwili ich opuszczenia.

Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej

Zapewnienie profesjonalnej pomocy medycznej w miejscu oraz trakcie trwania imprezy masowej to jeden z głównych aspektów organizacji takiego wydarzenia. Już przed rozpoczęciem imprezy powinien zostać sporządzony plan zabezpieczenia medycznego, w którym zostanie uwzględniony organizator, zakres odpowiedzialności, charakter wydarzenia, miejsce i czas, przewidywana liczba uczestników, a także wynikające z tych czynników specyficzne zagrożenia oraz potrzeby.

Organizator musi zatem współpracować nie tylko z Policją czy Państwową Strażą Pożarną, ale również podmiotami służby zdrowia. W charakterze zabezpieczenia medycznego imprezy masowej powszechnie już angażowane są firmy z branży transportu sanitarnego, które oferują tego rodzaju usługi, takie jak firma Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Sp. z o.o.. W ramach swojej działalności zatrudniają one wykwalifikowanych ratowników medycznych i pielęgniarki oraz wykorzystują ambulanse wyposażone zgodnie z wymogami polskich przepisów. Warto pamiętać przy tym, że zagrożenia spotykane podczas imprez masowych mogą przypominać te z pogotowia ratunkowego.

Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Sp. z o.o. już od wielu lat świadczy usługi w branży transportu medycznego. Dba o to, by powierzone im zadania realizować z najwyższą starannością i spełniać oczekiwania wszystkich klientów. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o ofercie zachęcamy do kontaktu. Odpowiedzą na wszystkie pytania.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz